Twoja Krew Moje Życie

Dla pielęgniarek i położnych

Plan szkoleń na rok 2024Druki do pobraniaRegulamin szkoleń on-lineInstrukcja logowania do szkolenia

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników  

Szkolenia przeprowadzane są zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników  (Dz.U. 2021 poz. 2027 Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2021 r. )    

I. Szkolenie on linerealizowane od 12 października 2020r.
Szkolenie realizowane jest na podstawie obowiązującego „Regulaminu zdalnego szkolenia” 

II. Szkolenie stacjonarne w siedzibie RCKiK w Radomiuobecnie wstrzymane (do odwołania)

  1. Szkolenie podstawowe – ma na celu zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przetaczania krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych dotychczas niedokonujących przetoczeń krwi.

Obejmuje szkolenie teoretyczne i praktyczne.

Czas trwania  szkolenia wynosi 14 godzin szkoleniowych – realizowane w ciągu 3 dni.

  1. Szkolenie uzupełniające ma na celu aktualizację, ugruntowanie wiedzy i weryfikację umiejętności niezbędnych do przetaczania krwi i jej składników.

Szkolenie to powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 4 lata.

Obejmuje szkolenie teoretyczne i praktyczne.

Czas trwania  szkolenia wynosi 9 godzin szkoleniowych –  realizowane w ciągu 2 dni.

Podstawą zaliczenia szkolenia jest egzamin w formie testu sprawdzającego.

Po pozytywnym zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie o odbyciu szkolenia i uzyskaniu uprawnień do przetaczania krwi i jej składników.

 

Skip to content