Twoja Krew Moje Życie

Dla pielęgniarek i położnych

Plan szkoleń on-line na rok 2023

Program szkolenia podstawowego

Program szkolenia uzupełniającego

Druki do pobrania

Materiały szkoleniowe

Regulamin szkoleń on-line

Instrukcja logowania do szkolenia

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników  

Szkolenia przeprowadzane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników (Dziennik Ustaw z dnia 26 maja 2017 r. poz.1026)    

I. Szkolenie on linerealizowane od 12 października 2020r.
Szkolenie realizowane jest na podstawie obowiązującego „Regulaminu zdalnego szkolenia” 

II. Szkolenie stacjonarne w siedzibie RCKiK w Radomiuobecnie wstrzymane (do odwołania)

  1. Szkolenie podstawowe – ma na celu zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przetaczania krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych dotychczas niedokonujących przetoczeń krwi.

Obejmuje szkolenie teoretyczne i praktyczne.

Czas trwania  szkolenia wynosi 14 godzin szkoleniowych – realizowane w ciągu 3 dni.

  1. Szkolenie uzupełniające ma na celu aktualizację, ugruntowanie wiedzy i weryfikację umiejętności niezbędnych do przetaczania krwi i jej składników.

Szkolenie to powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 4 lata.

Obejmuje szkolenie teoretyczne i praktyczne.

Czas trwania  szkolenia wynosi 9 godzin szkoleniowych –  realizowane w ciągu 2 dni.

Podstawą zaliczenia szkolenia jest egzamin w formie testu sprawdzającego.

Po pozytywnym zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie o odbyciu szkolenia i uzyskaniu uprawnień do przetaczania krwi i jej składników.

 

JumpWorld Centrum Handlowe Echo Pizzahut leroy merlin Cukiernia Wasilewski Poczta-polska Burgerking Popgym Fogiel Radom Radio Plus Karczma Babajaga Karczma Bankrut Fundacja PKO BP Galeria Słoneczna Ferrero Dworek Anna Dami24 Cukiernia Słupek