Twoja Krew Moje Życie

Droga potencjalnego dawcy szpiku

  1. Zgłoszenie się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa im dr Konrada Vietha  w Radomiu (mogą być inne Centra lub Oddziały Terenowe znajdujące się w pobliżu miejsca zamieszkania przyszłego dawcy).
  2. Po wypełnieniu ankiety, pisemnym potwierdzeniu bycia dawcą i wstępnym kwalifikacyjnym badaniu lekarskim pobiera się od dawcy ok. 8 ml krwi z żyły łokciowej.
  3. Z pobranej próbki krwi, w specjalnym laboratorium oznacza się antygeny zgodności tkankowej tzn. antygeny HLA kl. I i kl. II (metody genetyczne).
  4. Wynik badania i dane osobowe zostają umieszczone w bazie kandydatów na dawcę szpiku w Centralnym Rejestrze w Warszawie – w Poltransplancie.
  5. Co miesiąc rejestr Poltransplantu wysyła wyniki HLA dawców do Bazy Światowej BMDW (Bone Marrow Donors Worldwide) w Leiden (Holandia).

Jeżeli okaże się, że osoba chora poszukująca dawcy szpiku ma antygeny zgodności tkankowej podobne do potencjalnego, zarejestrowanego dawcy wówczas zostaje on (dawca) poproszony o zgłoszenie się na badania uzupełniające. Badania uzupełniające odbywają się w placówkach służby krwi położonych najbliżej miejsca zamieszkania dawcy. Dopiero gdy potwierdzi się zgodność między dawcą a chorym rozpoczyna się ostateczna wnikliwa kwalifikacja medyczna dawcy odbywająca się w wyspecjalizowanym ośrodku pobierającym, również najbliżej miejsca zamieszkania dawcy, po której następuje pobranie szpiku lub komórek macierzystych z krwi obwodowej. 

Termin pobrania zsynchronizowany jest z przygotowaniem pacjenta do transplantacji. Szpik dostarczony jest do kliniki transplantacyjnej przez specjalnego kuriera i podany choremu drogą kroplówki.

Pobranie szpiku kostnego lub komórek macierzystych odbywa się w jednym ze szpitali (określonym jako ośrodek pobierający), który posiada duże doświadczenie w dziedzinie hematologii i transplantologii.

Gdy taki ośrodek znajduje się poza miejscem zamieszkania potencjalnego dawcy, zostanie on poproszony o przyjazd do szpitala wskazanego przez ośrodek dawców, w którym dawca jest zarejestrowany. Ośrodek dawców ponosi wszelkie koszty przejazdu dawcy, koszty ubezpieczenia i ewentualnego pobytu w szpitalu lub hotelu.

 

Skip to content