Twoja Krew Moje Życie

Plan szkoleń on-line na rok 2023

Lp.

Data
 planowanego
 szkolenia

Zakres podstawowy / uzupełniający

1.

 30
stycznia

zakres uzupełniający

2.

14-15
lutego

zakres podstawowy

3.

27
lutego

zakres uzupełniający

 4.

20
marca

zakres uzupełniający

5.

17
kwietnia

zakres uzupełniający

6.

16-17
  maja

zakres podstawowy

7.

29
maja

zakres uzupełniający

8.

19
czerwca

zakres uzupełniający

9.

12-13
września

zakres podstawowy

10.

25
września

zakres uzupełniający

11.

16
października

zakres uzupełniający

12.

07-08
listopada

zakres podstawowy

13.

04
grudnia

zakres uzupełniający

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników informujemy osoby zainteresowane, że

1.w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ważność „Zaświadczeń o odbyciu szkolenia i uzyskaniu uprawnień do przetaczania krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych” ulega przedłużeniu o sześć miesięcy, licząc od dnia upływu ich ważności.

2.w przypadku dalszego trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych zaświadczeń może zostać przedłużona decyzją Dyrektora RCKiK w Radomiu o dalszy czas określony, nieprzekraczający trzech miesięcy. W tym wypadku przedłużeniu podlegają wyłącznie zaświadczenia wydane przez RCKiK w Radomiu.

JumpWorld Centrum Handlowe Echo Pizzahut leroy merlin Cukiernia Wasilewski Poczta-polska Burgerking Popgym Fogiel Radom Radio Plus Karczma Babajaga Karczma Bankrut Fundacja PKO BP Galeria Słoneczna Ferrero Dworek Anna Dami24 Cukiernia Słupek