Twoja Krew Moje Życie

Projekt „PO WER”

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu w związku z udziałem w projekcie „Doskonalenie jakości zarządzania w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia otrzymało certyfikaty uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach wyżej wymienionego projektu.

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji dotyczących projektu PO WER na stronie internetowej Narodowego Centrum Krwi: https://www.gov.pl/web/nck/po-wer—doskonalenie-jakosci-zarzadzania-w-centrach-krwiodawstwa-i-krwiolecznictwa  

 

Skip to content