Twoja Krew Moje Życie

Grant ESI

Logo Komisji Europejskiej, flaga niebieska z żółtymi gwiazdkami

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu – jako partner projektu ,,Dotacje na działania wspierające budowanie zdolności do pobierania osocza od ozdrowieńców po przebytym COVID-19”, finansowanych ze środków Komisji Europejskiej, którego liderem jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu podaje do publicznej wiadomości informację, że bierze w nim udział. RCKiK w Radomiu informuje, że projekt obejmuje zakupy sprzętu oraz wyposażenia do pobierania, preparatyki i przechowywania osocza od ozdrowieńców.

Skip to content