Twoja Krew Moje Życie

Patron RCKiK Radom

Działalność zawodowa oraz społeczna Konrada Vietha, w pełni zasługuje na to aby pamięć o nim przetrwała  i była wzorem godnym naśladowania dla przyszłych pokoleń

dr_konradviethKonrad Vieth 

Urodził się  17 października 1913 roku na Śląsku Opolskim  w rodzinie polsko-niemieckiej. Matka Polka-Ślązaczka nauczyła go języka polskiego i wychowała w duchu narodowego patriotyzmu.
Po ukończeniu Gimnazjum Klasycznego w Lublińcu Konrad Vieth – pod wpływem matki – podjął studia na wydziale lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pomimo kłopotów językowych, (mówił gwarą śląską) dzięki swej pracowitości i wrodzonym zdolnością w 1939 r. uzyskał dyplom lekarza medycyny.
W dniu 1 września 1939 r. wyjechał wraz z świeżo poślubioną żoną Zofią do Warszawy, zgłosił się jako lekarz – ochotnik do szpitala wojskowego przy Uniwersytecie Warszawskim i został asystentem dr Tochtermana. Pracował również w szpitalu na Karolkowej, Jasnej oraz w Pałacu Paca przy  ul. Miodowej – lecząc rannych  obrońców Warszawy i ludność cywilną. Po kapitulacji Warszawy dr Konrad Vieth znalazł  się w jenieckim obozie przejściowym, skąd pod koniec 1939 powrócił do Radomia i rozpoczął działalność w kolejowej służbie zdrowia.

Dr Konrad Vieth, założyciel Radomskiej Służby Krwi

dr_konradvieth2W czasie okupacji hitlerowskiej w stopniu podporucznika, pełnił funkcję  szefa służby sanitarnej Ośrodka Radomskiego AK, działającego pod kryptonimem „Ogrody” Odegrał dużą rolę w przygotowaniu bazy szpitali polowych, zbieraniu leków i instrumentów medycznych oraz przeszkoleniu służby sanitarnej.
Po wyzwoleniu dr Konrad Vieth pracował jako lekarz kolejowy w Garbatce k. Radomia następnie we Wrocławiu. W 1948 roku został  powołany do Wojska Polskiego gdzie w stopniu podporucznika pracował w Szpitalu Wojskowym w Chełmie, a następnie na wyspie Wolin, gdzie organizował szpital dla imigrantów greckich. Jak wspominają jego najbliżsi tj. rodzina i przyjaciele – dr Konrad Vieth, nigdy nie zawiódł oczekujących jego pomocy.
W czasie pełnienia służby wojskowej, przełożonym dr Konrada Vietha był między innymi płk doc. dr Artur Hausmann – późniejszy dyrektor Instytutu Hematologii w Warszawie.

 Dr Konrad Vieth w trakcie badania krwiodawcy

tablica_viethW latach 1952/1953 płk doc. dr Artur Hausmann – dyrektor  Instytutu Hematologii w Warszawie  zaproponował dr Konradowi Viethowi założenie pierwszego w Polsce Punktu Krwiodawstwa  w Radomiu. Punkt Krwiodawstwa mieścił się w Radomiu przy ul. Kelles-Krauza 3 i z czasem został przekształcony w Stację Krwiodawstwa, w której szkolono lekarzy oraz średni personel medyczny dla potrzeb służby krwi. Z jego inicjatywy uruchomiono produkcję preparatów krwiopochodnych oraz płynów infuzyjnych dla potrzeb Szpitala Miejskiego oraz innych szpitali ziemi radomskiej.


Tablica pamiątkowa w uznaniu dla doktora Konrada Vietha

Dr Konrad Vieth był głównym architektem utworzenia Stacji Krwiodawstwa przy ul. Limanowskiego 42 – jako dyrektor zgromadził wokół siebie zespół znakomitych fachowców, dzięki czemu stacja stała się jedną z najlepszych w Polsce.
Od 1959 r. Dr Konrad Vieth przez okres 3 lat pełnił równolegle funkcję dyrektora Szpitala Miejskiego i dyrektora Stacji Krwiodawstwa. Przez wiele lat pracował społecznie jako radny MRN, wchodząc w skład Prezydium. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zdrowia MRN, inspirując działania na rzecz budowy nowego Szpitala Miejskiego (obecnie Radomski Szpital Specjalistyczny)przy  ul. Tochtermana 1 w Radomiu, który został oddany do użytku mieszkańcom Radomia w 1965 roku.

W trakcie pracy zawodowej dr Konrad Vieth został mianowany przez Ministra Zdrowia, Wojewódzkim Konsultantem ds. Krwiodawdr_konradvieth3stwa i Krwiolecznictwa.  W czasie sprawowania funkcji dyrektora Miejskiej a następnie Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa dr Konrad Vieth rozbudował szeregi honorowych dawców krwi, sam dając przykład oddając krew.
Praca i osiągnięcia dr Konrada Vietha zostały bardzo wysoko ocenione przez Instytut Hematologii w Warszawie jak również przez ówczesne władze państwowe. Został on wyróżniony przez Radę Państwa – jako jedyny lekarz województwa radomskiego – tytułem „ Zasłużony Lekarz PRL” a także Krzyżem Oficerskim i Orderem Kawalerskim „Polonia Restituta”, Złotym Krzyżem Zasługi oraz wieloma innymi odznaczeniami państwowymi, resortowymi i regionalnymi. Pogarszający się stan zdrowia był przyczyną przejścia dr Konrada Vietha na emeryturę w 1980 roku, jednak do końca życia nie zerwał więzi zarówno ze Stacją Krwiodawstwa jak i ze służbą zdrowia, służąc pomocą wszystkim potrzebującym pomocy. Zmarł 24 lutego 1987 roku, pozostając po dziś dzień w pamięci wielu Radomian.

Dr Konrad Vieth – spotkanie z pracownikami

Skip to content