Twoja Krew Moje Życie

Sztuczne łzy


Ulotka – Sztuczne łzy

Skierowanie

 

KONTAKT
Gabinet Lekarski: 48/340 05 26 lub  48/362 11 27 (do 29) wewn. 15
email: pobieranie@rckik.radom.pl; gabinetlekarski@rckik.radom.pl

REJESTRACJA PACJENTÓW:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-10:00

Preparat – Sztuczne łzy RCKiK w Radomiu wykonuje odpłatnie.
………………………………………………………………………………………………………………

 1. Co to są sztuczne łzy i w jakim celu się je stosuje:

        Sztuczne łzy są surowicą otrzymaną z własnej krwi pełnej pacjenta. Krew pobierana jest na skrzep a następnie poddawana preparatyce, polegającej na wykrzepianiu i jej wirowaniu w odpowiednich warunkach. Uzyskana surowica pozbawiona jest elementów morfotycznych krwi, fibrynogenu i czynników krzepnięcia. Podobnie jak łzy  jest złożoną substancją, składającą się
z 91% wody, 8% białek (albuminy i globuliny) oraz w ok. 2% elektrolitów i hormonów; zawiera również rozpuszczalne produkty przemiany fibrynogenu w fibrynę oraz składniki uwalniane
z płytek krwi. Z pobranych 150 ml krwi pełnej otrzymuje się 400-450 drenów, zawierających sztuczne łzy.

Sztuczne łzy:

 • nie zawierają konserwantów ani żadnych dodatkowych substancji;
 • nie uczulają;
 • zawierają liczne czynniki wzrostu, immunoglobuliny i witaminy w stężeniach podobnych lub większych niż we łzach;
 • dzięki konsystencji (lepkość) oraz składowi zapewniają skuteczne, długotrwałe nawilżenie gałki ocznej;
 • mają korzystny wpływ na nabłonek i wywierają działanie lecznicze w przypadkach niegojących się uszkodzeń nabłonka rogówki i spojówki;
 • przywracają naturalną warstwę łez.  

Sztuczne łzy, zamknięte w sterylnych drenach, służą do zakraplania oczu przy objawach zespołu suchego oka.

 1. Wskazania do stosowania:

Wskazaniem do stosowania sztucznych łez jest zespół ,,suchego oka”. Zespół suchego oka jest to stan chorobowy wywołany przez niedostateczne wydzielanie tzw. ,,filmu łzowego” (warstwę oka pokrywającą gałkę oczną), jego nieprawidłowy skład lub nadmierne parowanie. Upośledzone wytwarzanie łez powoduje przesuszenie powierzchni oka, co prowadzi do uszkodzenia
i złuszczenia nabłonka gałki ocznej a w końcowym efekcie do wystąpienia odczuwalnych przez pacjenta objawów: kłucia, pieczenia i odczucia piasku pod powiekami; bólu i swędzenia oczu; obrzęknięcia i zaczerwienienia powiek; gromadzenia się wydzieliny w kącikach zewnętrznych oczu; pogorszenia ostrości widzenia. W następstwie może dochodzić do zakażeń, w ciężkich przypadkach do

owrzodzenia i perforacji struktury gałki ocznej a nawet do utraty wzroku.

Stosowanie sztucznych łez poprawia komfort widzenia – nawilżanie gałki ocznej łagodzi powyższe objawy jak również prowadzi do jej regeneracji.

Sztuczne łzy zmniejszają również dolegliwości związane z zespołem suchego oka występujące
w przebiegu wielu chorób, np. kolagenoz, zapalenia rogówki na tle niedomykalności szpary powiekowej, itp.

 1. Transport:
 • Do 18 godzin od pobrania krwi pełnej (materiału wyjściowego) transportować
  w temperaturze pokojowej, tj. 20oC – 24oC, w oryginalnym opakowaniu.
 • Po 18 godzinach od pobrania krwi pełnej transportować w stanie zamrożenia.
 • Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
 1. Przechowywanie: w stanie zamrożenia (zamrażarka), w temperaturze poniżej -20°C,
  w oryginalnym opakowaniu.
 2. Termin ważności: jeden rok od daty produkcji.
 3. Dawkowanie i sposób podawania:

Sztuczne łzy mają postać jednorazowych kapsułek, zawierających 2 krople surowicy pacjenta (dwie dawki).

 • Częstotliwość zakraplania: ściśle według zaleceń lekarza kierującego na zabieg.
 • Stosowanie: zdezynfekować ręce; wyjąć odpowiednią ilość kapsułek z zamrażarki; rozmrozić preparat trzymając kapsułkę w palcach; zdezynfekować kapsułkę; otworzyć kapsułkę zdezynfekowanym narzędziem (nożyczki); zakraplać tylko i wyłącznie do oka.

 

 1. Środki ostrożności podczas stosowania:
 • Sztuczne łzy może stosować tylko i wyłącznie osoba, której dane widnieją na oryginalnym opakowaniu.
 • Sztuczne łzy można stosować pod warunkiem, że były przechowywane prawidłowo.
 • Sztuczne łzy raz rozmrożone nie wolno ponownie zamrażać.
 • Sztucznych łez nie wolno stosować po upływie terminu ważności.
 1. Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na preparat.

 1. Powikłania:

Nie stwierdzono.

 

Skip to content