Twoja Krew Moje Życie

Hemofilia

Hemofilia jest chorobą genetyczną polegającą na zaburzeniach krzepnięcia krwi. Polega ona na niedobrze lub braku jednego z czynników krzepnięcia krwi – czynnika VIII w hemofilii A i czynnika IX w hemofilii B. Objawia się ona niezwykle bolesnymi wylewami do stawów, mięśni lub organów wewnętrznych.

W Polsce zarejestrowanych jest ok. 4000 osób chorych na hemofilie i inne skazy krwotoczne.

W postaci umiarkowanej wylewy następują w wyniku urazów w przypadku ciężkiej postaci hemofilii samoistnie. Krew, która trafia do organów wewnętrznych, a zwłaszcza do stawów powoduje ich nieodwracalne zniszczenia.

Objawy hemofilii:

  • krwawienia podskórne,
  • krwioplucie,
  • wylewy do mięśni i stawów
  • krwawienie z nosa oraz błony śluzowej jamy ustnej,
  • krew w moczu,
  • wylewy na głowie, w przypadku małych dzieci.

Hemofilia – programy zdrowotne

„Zapobieganie krwawieniom u dzieci chorych na hemofilię A i B” Program profilaktyczny pod nazwą „Zapobieganie krwawieniom u dzieci chorych na hemofilię A i B”, został wdrożony w 2008 roku i jest finansowany ze środków Narodowego Fundusz Zdrowia.

Aktualnie jest on kontynuowany i nosi nazwę:

Narodowy Pogram Leczenia Chorych Na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2024-2028

Głównym celem Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne jest zapewnienie opieki i poprawa standardu leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne.

Wykaz skaz krwotocznych i innych grup pacjentów objętych programem:

▪ hemofilia A,
▪ hemofilia A powikłana inhibitorem,
▪ nabyta hemofilia A,
▪ hemofilia B,
▪ hemofilia B powikłana inhibitorem,
▪ choroba von Willebranda,
▪ nabyty zespół von Willebranda,
▪ niedobory fibrynogenu,
▪ niedobór protrombiny,
▪ niedobór czynnika V,
▪ niedobór czynnika VII (hypoprokonwertynemia),
▪ niedobór czynnika X,
▪ niedobór czynnika XI,
▪ niedobór czynnika XIII,
▪ złożony niedobór czynnika V i czynnika VIII,
▪ złożony wrodzony niedobór czynnika II, czynnika VII, czynnika IX i czynnika X,
▪ obecność inhibitora fibrynogenu, czynnika II, V, VII, X, XI lub XIII (allo- lub autoprzeciwciał),
▪ trombastenia Glanzmanna,
▪ zespół Bernarda-Souliera,
▪ inne wrodzone trombocytopatie,
▪ nosicielki hemofilii A i B z graniczną aktywnością czynnika VIII lub IX oraz dodatnim wywiadem krwotocznym,
▪ osoby z graniczną aktywnością czynnika von Willebranda oraz dodatnim wywiadem krwotocznym.

OŚRODEK LECZENIA HEMOFILII I POKREWNYCH SKAZ KRWOTOCZNYCH I OBJĘCIE PACJENTÓW KOMPLEKSOWĄ OPIEKĄ W TYCH OŚRODKACH” DLA DOROSŁYCH*

Woj. Mazowieckie Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie ul. Indiry Gandhi 14 02-776 Warszawa Tel. (22) 34 96 158; (22) 34 96 481; (22) 349 61 54; (22) 349 61 53

OŚRODEK LECZENIA HEMOFILII I POKREWNYCH SKAZ KRWOTOCZNYCH I OBJĘCIE PACJENTÓW KOMPLEKSOWĄ OPIEKĄ W TYCH OŚRODKACH” DLA DZIECI

Woj. Mazowieckie Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Żwirki i Wigury 63 A 02-091 Warszawa Tel. (22) 317 96 17 lub 21, 790 338 596

link do programu: https://www.gov.pl/web/zdrowie/narodowy-pogram-leczenia-chorych-na-hemofilie-i-pokrewne-skazy-krwotoczne-na-lata-2024-2028 

Wzór zapotrzebowania w wersji papierowej:

 

 

 

Więcej informacji.

Skip to content