Twoja Krew Moje Życie

Dla lekarzy

Szkolenia dla lekarzy odpowiedzialnych za gospodarkę krwią 

Szkolenia przeprowadzane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r.  w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

  1. Szkolenie podstawowe – czas trwania 1 dzień
  2. Szkolenie uzupełniające – szkolenie to powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 4 lata, czas trwania 1 dzień
JumpWorld Centrum Handlowe Echo Pizzahut leroy merlin Cukiernia Wasilewski Poczta-polska Burgerking Popgym Fogiel Radom Radio Plus Karczma Babajaga Karczma Bankrut Fundacja PKO BP Galeria Słoneczna Ferrero Dworek Anna Dami24 Cukiernia Słupek