Twoja Krew Moje Życie

Dla lekarzy

Szkolenia dla lekarzy odpowiedzialnych za gospodarkę krwią 

Szkolenia przeprowadzane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r.  w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

  1. Szkolenie podstawowe – czas trwania 1 dzień
  2. Szkolenie uzupełniające – szkolenie to powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 4 lata, czas trwania 1 dzień
Skip to content