Twoja Krew Moje Życie

Kto może oddać krew lub jej składniki

Dawcy kwalifikowani są do oddania krwi i jej składników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi ( Dz. U. poz. 650).

I. Krew lub jej składniki możesz oddać jeśli:

 1. Twój ogólny stan zdrowia jest bardzo dobry !
 2. masz 18-65 lat i posiadasz dowód osobisty, paszport, kartę stałego pobytu, książeczkę żeglarską, żołnierską kartę tożsamości lub publiczną aplikację mobilną (okazanie na ekranie urządzenia mobilnego)
 3. ważysz: powyżej 50 kg,
 4. zapoznasz się z „Informacją o chorobach zakaźnych dla krwiodawców” i wypełnisz ,,Kwestionariusz dla krwiodawców”.
  (UWAGA!!!  Kwestionariusz służy wyłącznie do zapoznania się z jego treścią, nie należy go drukować, wypełniać i zgłaszać się z nim do oddania krwi lub jej składników, ponieważ będzie unieważniony) –  Kwestionariusz dla krwiodawców 2023 
 5. jeśli w ciągu ostatnich 4 miesięcy nie miałeś wykonanego zabiegu operacyjnego, tatuażu, zabiegu kosmetycznego połączonego z naruszeniem powłok skórnych, przekłucia uszu lub innych części ciała, wszczepienia implantu stomatologicznego,
 6. po infekcji odczekaj minimum dwa tygodnie od pełnego wyleczenia,
 7. jeśli przyjmujesz leki koniecznie poinformuj o tym fakcie lekarza, postaraj się znać nazwy przyjmowanych preparatów (leki zawierają różne substancje czynne, odpowiedzialne za działanie farmakologiczne),
 8. jeśli przebywałeś poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej koniecznie wpisz ten fakt w Kwestionariuszu (pewne rejony dyskwalifikują czasowo z oddawania krwi i jej składników – sprawdź zakładkę ,,Aktualna sytuacja epidemiologiczna”).                                                                                                                                                                                                                                                 

II. Dawcami krwi nie mogą być kobiety: w ciąży , po porodzie lub zakończeniu ciąży w czasie 6 miesięcy.

III. DODATKOWE zalecenia dla osób chcących oddać krew  –
„AKTUALNA SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA – 01.02.2024 r.pdf”

Przy rejestracji otrzymasz „Kwestionariusz dla krwiodawców” (prosimy o jego uważne przeczytanie i rzetelne wypełnienie), w laboratorium oddasz próbkę krwi na badania analityczne, następnie lekarz przeprowadzi badanie, wyjaśni Twoje wątpliwości, odpowie na pytania. Jeśli w wyniku badania lekarskiego lub w wyniku wykonanych badań laboratoryjnych nie będziesz odpowiadał naszym wymaganiom zdrowotnym, niezbędnym do oddania krwi, zostaniesz umieszczony w rejestrze dawców zdyskwalifikowanych tymczasowo lub na stałe z oddawania krwi.

Każda pobrana od Ciebie jednostka krwi pełnej lub jej składników (płytki krwi, osocze) zostanie przebadana metodami i testami laboratoryjnymi najnowszej generacji.

Wszystkie te czynności przeprowadzamy  po to, aby Twoja krew była bezpieczna dla chorego oraz aby oddanie krwi było bezpieczne dla Ciebie. Twoje dane będą traktowane poufnie.

Uwaga!

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych w ciągu 48 godzin od zakończenia pobrania krwi, prosimy, abyś o tym fakcie telefonicznie poinformował lekarza RCKiK Radom, który zakwalifikował Cię do oddania krwi.

BARDZO WAŻNE !

 1. nie oddawaj krwi na czczo lub poinformuj o tym lekarza,
 2. bardzo ważne jest 
 3. odpowiednie nawodnienie przed oddaniem krwi lub jej składników – pij wodę już dzień przed donacją!
 4. unikaj pożywienia bogatego w tłuszcze, zwłaszcza w godzinach poprzedzających pobranie krwi,
 5. nie spożywaj alkoholu co najmniej 24 godziny przed oddaniem krwi.

W Centrum Krwiodawstwa możesz oddać:

 1. krew pełną (450 ml): co 8 tygodni (kobiety 4 razy, mężczyźni 6 razy w ciągu roku ); pobieranie krwi pełnej trwa średnio od  6 do 10 minut,
 2. osocze metodą plazmaferezy automatycznej (600 ml): co 2 tygodnie, nie częściej niż 33 razy w ciągu roku; zabieg przy użyciu separatora trwa około 30-40 minut,
 3. płytki krwi (300 ml lub 500ml) lub płytki krwi (300 ml ) i osocze (200 ml lub 400 ml):co 2 tygodnie , 4 tygodnie po oddaniu krwi pełnej; zabieg przy użyciu separatora trwa około 50-60 minut.

Twój organizm odtworzy bardzo szybko białka osocza i komórki krwi. 450 ml krwi stanowi jedynie 8-9%  ogólnej objętości krwi krążącej dorosłego człowieka.
W Polsce rocznie oddaje krew lub osocze ok. 500 000 osób. Wiele z nich wielokrotnie ratuje zdrowie i życie innym!

Nie ma schorzeń wynikających z wielokrotnego oddawania krwi ani „przyzwyczajenia” organizmu. Prawie wszystkie osoby oddające krew lub osocze czują się prawidłowo w trakcie i po pobraniu. Do rzadkości należy przejściowy krwiak (siniec) w miejscu ukłucia, chwilowe drobne dolegliwości żołądkowe lub zasłabnięcia (u ok. 2-3% dawców pierwszorazowych i 1-2% dawców wielokrotnych) eliminowane całkowicie przez krótki odpoczynek i/lub wypicie płynu. Występują one zwykle u osób nadwrażliwych, przemęczonych, po wypiciu alkoholu poprzedniego dnia lub będących na czczo. Wyszkolony personel przy każdej niedyspozycji udzieli fachowej i skutecznej pomocy.

W każdej chwili podczas donacji możesz wycofać zgodę na oddanie krwi, a po jej oddaniu możesz poinformować, ze Twoja krew nie nadaje się do przetoczenia.

Po oddaniu krwi lub jej składników możesz otrzymać bezpłatnie wyniki badań, które zostały wykonane w RCKiK Radom: hemoglobina / pełna morfologia; grupa krwi               z układu ABO i  Rh; antygen HBs; przeciwciała: anty-HCV i anty-HIV; test w kierunku Treponema Pallidum.

W przypadku nieprawidłowych wyników badań będziesz  wezwany listownie do RCKiK w Radomiu. Lekarz osobiście poinformuje Cię o wynikach badań i ewentualnych zagrożeniach  wynikających z nich  dla Twojego zdrowia. Po otrzymaniu wyników badań zostaniesz skierowany do lekarza specjalisty.
Pamiętaj! W takim przypadku jak najszybszy kontakt z naszą placówką będzie korzystny  dla Twojego zdrowia.

………………………………………………………………………………………….…………………
POWINIENEŚ WIEDZIEĆ

„Twoja krew – to dar życia”

Krwiolecznictwo jest bardzo ważną dziedziną medycyny, wspomagającą działania lekarzy różnych specjalności. Na co dzień niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że krew jest lekiem ratującym ludzkie życie, zaś jej jedynym i niezastąpionym źródłem jest człowiek. Krew jest potrzebna codziennie, ponieważ jest bezcennym lekiem, którego mimo wielu prób i ogromnego postępu w medycynie nie udało się wytworzyć poza ustrojem człowieka.

Jest niezbędna nie tylko ofiarom wypadków, ale także chorym cierpiącym na szereg poważnych schorzeń. Przetaczana podczas transfuzji lub podawana w postaci przetworzonych składników, pozwala ratować życie i zdrowie.

Ponadto krew jest lekiem, który pozyskujemy jedynie dzięki dobroci ludzkiej, ponieważ tylko człowiek może ofiarować go drugiemu człowiekowi, jako szczególny dar – dar życia.

Nie przechodźcie, więc obojętnie obok placówek służby krwi oraz ruchomych punktów poboru. Odpowiednia stała rezerwa krwi to bezpieczeństwo nas wszystkich, gdyż nigdy nie wiadomo, w jakim momencie będziemy zmuszeni sami lub nasi bliscy z niej skorzystać.

 

Skip to content