Twoja Krew Moje Życie

Oddział Terenowy RCKiK Radom

Posiadamy Odział Terenowy w Grójcu . Do zadań Oddziału Terenowego należy:

 • Rejestracja dawców krwi pełnej i pacjentów.
 • Kwalifikowanie dawców do oddawania krwi pełnej.
 • Kwalifikowanie pacjentów do autotransfuzji i upustu leczniczego.
 • Pobieranie krwi pełnej od dawców.
 • Pobieranie krwi od pacjentów przygotowywanych do zabiegów operacyjnych: autotransfuzja.
 • Wykonywanie zabiegów leczniczych u pacjentów: upusty lecznicze.
 • Opieka nad dawcami i pacjentami w czasie i bezpośrednio po zakończeniu procedury pobierania krwi.
 • Udzielanie pomocy lekarskiej dawcom i pacjentom w czasie omdlenia.
 • Rejestrowanie pobranej krwi, autotransfuzji i upustów leczniczych.
 • Przekazywanie pobranej krwi i próbek krwi do badań laboratoryjnych do RCKiK Radom.
 • Kontrola warunków przechowywania i transportu pobranej krwi.
 • Postępowanie z dawcami, u których stwierdzono nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych.
 • Prowadzenie ewidencji dawców zdyskwalifikowanych na stałe z oddawania krwi.
 • Sporządzanie sprawozdań niezbędnych do ogólnej sprawozdawczości i przekazywanie ich do odpowiedniej komórki RCKiK Radom.
 • Prowadzenie działań mających na celu pozyskiwanie nowych krwiodawców.
Skip to content