Twoja Krew Moje Życie

Dział Preparatyki i Ekspedycji

Do zadań działu należy

Preparatyka Krwi:
       1. przyjmowanie krwi pełnej z Pobierania, z Terenowych Oddziałów oraz dokonanie oceny wizualnej każdej
           pobranej jednostki krwi pełnej;

 1. preparatyka składników krwi: KKCz bez kożuszka leukocytarno-płytkowego z płynem wzbogacającym, osocze świeżo mrożone (FFP), osocze mrożone, osocze bez AHG, ubogoleukocytarny zlewany Koncentrat Krwinek Płytkowych,  ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Płytkowych z aferezy, inaktywowany Koncentrat Krwinek Płytkowych, mrożony Koncentrat Krwinek Płytkowych (wszystkie rodzaje), krioprecypitat, mrożony KKCz do szczepień, rozmrożony KKCz do szczepień;
 2. wykonywanie składników krwi na indywidualne zapotrzebowania szpitali: Krew Pełna Rekonstytuowana, przemywany Koncentrat Krwinek Czerwonych, ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Czerwonych (całe jednostki oraz porcje pediatryczne), rozmrożone Koncentraty Krwinek Płytkowych (wszystkie rodzaje), KKP rekonstytuowany, porcje pediatryczne KKP – wszystkie rodzaje; inaktywowany KKP;
 3. produkcja „sztucznych łez” z surowicy autologicznej pacjenta, na indywidualne zapotrzebowanie pacjentów;
 4. etykietowanie krwi i jej składników przy pomocy systemu „Bank Krwi”;
 5. współudział w zwalnianiu krwi i jej składników;
 6. przekazywanie otrzymanych składników krwi do Ekspedycji;
 7. zapewnienie bieżącej kontroli jałowości boksu;
 8. sporządzanie środków dezynfekcyjnych oraz dezynfekcja narzędzi, sprzętu oraz pomieszczeń;
 9. wykonywanie preparatyki krwi i jej składników według programu „Bank Krwi”;
 10. prowadzenie bieżącej dokumentacji wykonanej preparatyki oraz prowadzenie sprawozdawczości;
 11. wykonywanie walidacji procesów;
 12. współpraca z NCK i firmami frakcjonującymi osocze;
 13. sporządzanie codziennych stanów z zapasów KKCz i FFP oraz wysyłanie ich do NCK;
 14. sprawozdawczość miesięczna oraz roczna z ilości otrzymanych składników krwi;
 15. utrzymanie wszystkich urządzeń produkcyjnych w należytym porządku;
 16. kontrola warunków przechowywania krwi i jej składników;
 17. przygotowanie ekspedycji osocza dla firm frakcjonujących;
 18. prowadzenie karencji osocza – FFP; wydawanie osocza po karencji do Ekspedycji;
 19. przyjmowanie i przechowywanie płytek z materiałem do badań – archiwizacyjnym dla każdej donacji;
  Ekspedycja Krwi
  :
 1. zaopatrywanie całodobowe, w krew i jej składniki podmiotów leczniczych wykonujących na terenie RP działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne, na terenie objętym działalnością RCKiK            
  w Radomiu;
 2. gospodarka składnikami krwi pomiędzy RCKiK w Radomiu a podmiotami leczniczymi oraz innymi RCKiK, celem  zapewnienia ciągłości zabezpieczenia potrzeb leczniczych;
 3. przechowywanie składników krwi;
 4. przyjmowanie zamówień na składniki krwi;
 5. prowadzenie dokumentacji przychodu i rozchodu krwi, składników krwi;
 6. przyjmowanie krwi i jej składników w ramach zwrotów/reklamacji ze szpitalnych Banków Krwi;
 7. sprawozdawczość miesięczna i roczna z ilości wydanych składników krwi;
 8. nadzór nad zabezpieczeniem prawidłowych warunków transportu wydawanych składników krwi;
 9. przyjmowanie i prawidłowe zabezpieczanie krwi i jej składników przysyłanych do RCKiK w Radomiu, w godzinach popołudniowych i nocnych oraz w dni wolne od pracy;
 10. przyjmowanie informacji o reakcjach poprzetoczeniowych oraz materiału do badań tych reakcji;
 11. bieżąca kontrola zapasów magazynowych, dotycząca składników krwi;
 12. walidacja procesów;
 13. nadzór nad systemem centralnego monitorowania warunków przechowywania (System Tekom 1700);
 14. udzielanie informacji na temat posiadanych składników krwi.

Telefon kontaktowy: +48 340 05 28

 

JumpWorld Centrum Handlowe Echo Pizzahut leroy merlin Cukiernia Wasilewski Poczta-polska Burgerking Popgym Fogiel Radom Radio Plus Karczma Babajaga Karczma Bankrut Fundacja PKO BP Galeria Słoneczna Ferrero Dworek Anna Dami24 Cukiernia Słupek