Twoja Krew Moje Życie

Dział Preparatyki i Ekspedycji

Do zadań działu należy

                    Preparatyka Krwi:

           1.  Przyjęcie krwi pełnej konserwowanej oraz składników krwi otrzymanych metodami automatycznymi:

  • Otrzymywanie składników krwi: KKCz/RW; UKKCz/RW; FFP; Zl.UKKP/RW; UKKP-Af; krioprecypitatu; przemywanych, rekonstytuowanych, mrożonych i rozmrażanych składników krwi; porcji pediatrycznych – wszystkie rodzaje składników krwi
  • Gospodarka składnikami krwi
  • Przeprowadzanie walidacji procesów, kwalifikacji urządzeń i SJU
  • Produkcja sztucznych łez z surowicy autologicznej pacjenta
  • Przygotowanie osocza do wydania dla firm frakcjonujących osocze
  • Prowadzenie karencji osocza świeżo mrożonego (FFP)  
   Ekspedycja Krwi
   :
 • 1.   Przyjmowanie i realizacja zamówień na krew i jej składniki.
 • 2.  Przyjmowanie i zabezpieczanie materiałów przysyłanych do RCKiK w godzinach popołudniowych i nocnych oraz w dni wolne od pracy.
 • 3.  Przyjmowanie informacji dotyczących reklamacji i zwrotów składników krwi.

Telefon kontaktowy: +48 340 05 28

 

Skip to content