Twoja Krew Moje Życie

Dział Organizacyjno – Pracowniczy

W skład Działu Organizacyjno – Pracowniczego wchodzą:
 

  • Sekretariat Dyrektora RCKiK w Radomiu
  • Stanowisko ds. kadrowych
  • Stanowisko ds. płacowych i podatkowych

Do zadań działu należy:

  • Obsługa interesantów,
  • Obsługa centrali telefonicznej, poczty elektronicznej,
  • Rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
  • Realizacja spraw związanych z zatrudnieniem,
  • Naliczanie wynagrodzeń, składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • Współpraca z ZUS, US, PFRON, GUS, Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Centrum Krwi, IHiT i innymi instytucjami.

Kontakt telefoniczny: +48 340 05 22

Skip to content