Twoja Krew Moje Życie

Dział Dawców i Pobierania

W skład Działu wchodzi:

 • Rejestracja Dawców
 • Gabinet Lekarski
 • Pobieranie

Do zadań działu należy:
Rejestracja Dawców:

 1. Rejestrowanie kandydatów na dawców i dawców krwi i jej składników w siedzibie RCKiK w Radomiu oraz podczas ekip wyjazdowych.
 2. Rejestracja kandydatów na dawców szpiku kostnego                     w siedzibie RCKiK  w Radomiu oraz podczas ekip wyjazdowych.
 3. Wydawanie legitymacji Honorowego Dawcy Krwi, wyników badań laboratoryjnych i Kart Grup Krwi oraz zaświadczeń do Urzędu Skarbowego.
 4. Wydawanie zaświadczeń o ilości oddanej krwi;
 5. Wydawanie dawcom ekwiwalentu kalorycznego po oddaniu krwi lub jej składników.

Rejestracja dawców: +48 340 10 42

Gabinet Lekarski
:

 1. Kwalifikowanie dawców i kandydatów na dawców do oddania krwi i jej składników w siedzibie RCKiK w Radomiu oraz podczas ekip wyjazdowych.
 2. Kwalifikowanie kandydatów na dawców szpiku kostnego              w siedzibie RCKiK  w Radomiu oraz podczas ekip wyjazdowych.
 3. Postępowanie z dawcami, u których stwierdzono wyniki badań laboratoryjnych poza ustalonym zakresem norm (dotyczy badań wirusologicznych, serologicznych, hematologicznych, biochemicznych).
 4. Dyskwalifikacja i znoszenie dyskwalifikacji  dawców                          i kandydatów na dawców.
 5. Kwalifikowanie pacjentów do zabiegu autotransfuzji oraz na upust leczniczy.
 6. Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej na świecie                     w zakresie patogenów istotnych dla transfuzji.

Gabinet Lekarski: +48 340 05 26

Pobieranie:

 1. Pobieranie krwi pełnej w siedzibie RCKiK w Radomiu oraz podczas ekip wyjazdowych.
 2. Pobieranie osocza przy pomocy separatorów osoczowych oraz koncentratu krwinek płytkowych przy pomocy separatorów komórkowych w siedzibie RCKiK w Radomiu.
 3. Opieka nad krwiodawcami w czasie pobierania krwi i jej składników oraz bezpośrednio po zakończeniu zabiegu.
 4. Pobieranie krwi pełnej u pacjentów zakwalifikowanych do autotransfuzji.
 5. Pobieranie próbek krwi dawców na badania laboratoryjne.
 6. Wydawanie dawcom zaświadczeń usprawiedliwiających nieobecność w pracy po oddaniu krwi lub jej składnika.
 7. Wykonywanie zabiegów leczniczych (krwioupusty).
 8. Udzielanie pierwszej pomocy medycznej dawcom w przypadku wystąpienia niepożądanej reakcji.

Pobieranie: +48 340 10 45

 

Skip to content