Twoja Krew Moje Życie

Dział Dawców i Pobierania

W skład Działu wchodzi:

 • Rejestracja Dawców
 • Gabinet Lekarski
 • Pobieranie

Do zadań działu należy:
Rejestracja Dawców:

 1. rejestracja kandydatów na dawców i dawców krwi i jej składników w systemie komputerowym;
 2. drukowanie zestawów etykiet z kodami kreskowymi donacji;
 3. rejestracja kandydatów na dawców szpiku kostnego w systemie komputerowym;
 4. wydawanie „Formularza samodyskwalifikacji”;
 5. drukowanie zleceń na badania laboratoryjne i na oddanie krwi;
 6. w sytuacjach awaryjnych rejestracja w systemie komputerowym ,,Bank Krwi” donacji krwi pełnej pobranej  w terenowych oddziałach RCKiK w Radomiu;
 7. drukowanie raportu dziennego zarejestrowanych dawców;
 8. wydawanie legitymacji Honorowego Dawcy Krwi, wyników badań laboratoryjnych i Kart Grup Krwi oraz zaświadczeń do Urzędu Skarbowego,  a także prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie;
 9. wydawanie zaświadczeń o oddanej krwi;
 10. konsultowanie się z lekarzem Działu Dawców i Pobierania we wszystkich niejasnych sprawach dotyczących dawcy krwi lub kandydata na dawcę;
 11. współpraca z innymi pracownikami RCKiK w Radomiu związana z potrzebami krwiodawcy (pracownia serologiczna, pracownia wirusologiczna);
 12. prowadzenie nadzoru nad warunkami przechowywania artykułów żywnościowych w Magazynku Podręcznym Działu;
 13. wydawanie dawcom posiłków regeneracyjnych przed oraz po oddaniu krwi lub jej składników;
 14. wydawanie dawcom artykułów promocyjnych;
 15. uczestniczenie w ekipach wyjazdowych pobierających krew w terenie;
 16. dbałość o czystość pomieszczeń Rejestracji, punktu wydawania posiłków regeneracyjnych i stołówki dla dawców;
 17. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy urządzeń.
  Rejestracja dawców: +48 340 10 42

  Gabinet Lekarski
  :
 1. badanie dawców i kwalifikacja do oddania krwi i jej składników metodą konwencjonalną i za pomocą separatorów osoczowych i komórkowych;
 2. obsługa systemu komputerowego Bank Krwi;
 3. badanie i kwalifikacja kandydatów na dawców szpiku kostnego;
 4. postępowanie z dawcami w wypadku nieprawidłowych wyników badań wirusologicznych i testu w kierunku Treponema pallidum;
 5. wydawanie zaświadczeń usprawiedliwiających nieobecność dawców w pracy;
 6. postępowanie z dawcą, u którego stwierdzono przeciwciała odpornościowe do krwinek czerwonych;   
 7. badanie pacjentów i kwalifikacja do autotransfuzji, w tym badanie pacjentów                                    i kwalifikacja na upust leczniczy;
 8. udzielanie pomocy lekarskiej dawcom (pacjentom) w przypadku omdlenia;
 9. prowadzenie dokumentacji w sytuacjach wystąpienia niepożądanej reakcji                  u dawcy związanej z oddaniem krwi;
 10. archiwizacja kwestionariuszy dla krwiodawców;
 11. sporządzanie wymaganych sprawozdań;
 12. kontrola poprawności wskazań ciśnieniomierzy w Gabinecie Lekarskim                      i w podległych Terenowych Oddziałach;
 13. udział w ekipach wyjazdowych pobierających krew w terenie;
 14. uczestnictwo w pozyskiwaniu Honorowych Dawców Krwi;
 15. prowadzenie paszportów technicznych urządzeń wykorzystywanych;
 16. dbałość o czystość i higienę pomieszczeń Gabinetu Lekarskiego;
 17. udzielanie konsultacji lekarzom z oddziałów szpitalnych w zakresie krwiolecznictwa;
 18. monitorowanie sytuacji epidemiologicznej na świecie;
 19. postępowanie poekspozycyjne z pracownikiem RCKiK na materiał zakaźny;
  Pobieranie:
 1. pobieranie krwi pełnej metodą konwencjonalną, pobieranie osocza przy pomocy separatorów osoczowych i koncentratu krwinek płytkowych przy pomocy separatorów komórkowych;
 2. opieka nad krwiodawcami w czasie pobierania krwi i jej składników oraz bezpośrednio po zakończeniu zabiegu;
 3. pobieranie krwi u pacjentów zakwalifikowanych do autotransfuzji i opieka nad nimi;
 4. pobieranie próbek krwi dawców na badania laboratoryjne;
 5. wydawanie dawcom zaświadczeń usprawiedliwiających nieobecność w pracy;
 6. wykonywanie upustów leczniczych u pacjentów i opieka nad nimi;
 7. udzielanie pierwszej pomocy dawcom po zasłabnięciu;
 8. rejestrowanie dawców przed pobraniem krwi lub jej składników; rejestrowanie pobranej krwi i jej składników;
 9. przekazywanie komputerowe pobranych próbek krwi do badań laboratoryjnych;
 10. przekazywanie pobranej krwi i jej składników, upustów krwi do Preparatyki;             
 11. udział w ekipach wyjazdowych pobierających krew w terenie;
 12. przygotowanie i transport krwi pełnej pobranej na ekipach wyjazdowych;
 13. przygotowywanie płynów dezynfekcyjnych oraz wykonywanie dezynfekcji urządzeń  i pomieszczeń;
 14. zamawianie i odbieranie materiałów potrzebnych do pobrań z Magazynu Głównego;
 15. prowadzenie paszportów technicznych  aparatury wykorzystywanej w dziale;   
 16. kalibracji wago mieszarek oraz prowadzenie dzienników tych urządzeń;
 17. wyposażenie apteczki w leki;
 18. kontrola warunków pobierania krwi i próbek do badań laboratoryjnych;
 19. kontrola warunków przechowywania sprzętu jednorazowego użytku                          w Magazynku Podręcznym;
 20. prowadzenie wymaganej dokumentacji Pobierania;
 21. prowadzenie walidacji procesu pobierania krwi i jej składników;
 22. współpraca z innymi działami RCKiK w Radomiu;
 23. obsługa programów Pobierania w systemie komputerowym ,,Bank Krwi”.

Pobieranie: +48 340 10 45

 

JumpWorld Centrum Handlowe Echo Pizzahut leroy merlin Cukiernia Wasilewski Poczta-polska Burgerking Popgym Fogiel Radom Radio Plus Karczma Babajaga Karczma Bankrut Fundacja PKO BP Galeria Słoneczna Ferrero Dworek Anna Dami24 Cukiernia Słupek