Twoja Krew Moje Życie

Dział Farmacji Szpitalnej

Do zadań Działu Farmacji Szpitalnej należy świadczenie usług farmaceutycznych, polegających w szczególności na:

1. przyjmowaniu, przechowywaniu oraz wydawaniu produktów leczniczych, w tym preparatów krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratów czynników krzepnięcia, desmopresyny;

2. udzielaniu informacji o produktach leczniczych, w tym preparatach krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratach czynników krzepnięcia i desmopresyny;

3. wydawaniu podmiotom leczniczym na zlecenie NCK, oraz pacjentom indywidualnym produktów leczniczych, w tym, preparatów krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia, w sprawie szczegółowego wzoru zamówienia indywidulanego na produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę;

4. udziale w monitorowaniu działań niepożądanych produktów leczniczych;

5. udziale w racjonalizacji farmakoterapii;

6. współuczestniczeniu w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi, w tym produktami krwiopochodnymi, rekombinowanymi koncentratami czynników krzepnięcia
i desmopresyną, oraz prowadzeniu dokumentacji;

7. ustalaniu procedur wydawania produktów leczniczych, w tym produktów krwiopochodnych, rekombinowanych koncentratów czynników krzepnięcia
i desmopresyny do podmiotów leczniczych i pacjentów indywidualnych;

8. prowadzeniu sprawozdawczości w zakresie przewidzianym dla NCK;

9. współuczestniczeniu w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi, w tym produktami krwiopochodnymi, rekombinowanymi koncentratami czynników krzepnięcia
i desmopresyną przez przekazywanie na polecenie NCK, takich produktów pomiędzy działami farmacji szpitalnej RCKIK oraz do aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej podmiotów leczniczych, w celu zapewnienia ciągłości zabezpieczenia potrzeb leczniczych;

10. zaopatrywaniu podmiotów leczniczych wykonujących na terenie RP działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne.

Skip to content