Stan z dnia: 30-11-2023

0 RH +

0 RH -

A RH +

A RH -

B RH +

B RH -

AB RH +

AB RH -

Stan wysoki
Stan średni
Stan niski
Stan bardzo niski

POTRZEBNA KREW GRUP: 

O, A, B, AB Rh(-) oraz A Rh(+)!