Twoja Krew Moje Życie

Nieczynny Terenowy Oddział w Grójcu – 7 lipca oraz od 17-31 lipca b.r.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  im. dr Konrada Vietha w Radomiu informuje, że:

  1. Dnia 07.07.2023 r. TO w Grójcu będzie nieczynny – w tym dniu zapraszamy do oddania krwi w naszym Centrum w Radomiu, ul. Limanowskiego 42 (dawcy przysługuje zwrot kosztów dojazdu).
  2. W dniach 17-31.07.2023 r. TO w Grójcu będzie nieczynny – w tych dniach zapraszamy do oddania krwi do ambulansu, który będzie ustawiony w Grójcu, ul. Piotra Skargi 2 (zatoczka przy Parku Miejskim), rejestracja dawców  w godzinach od 8:15- 11:30, w terminach jak poniżej:       
  • 17.07.2023 r.
  • 20.07.2023 r.
  • 24.07.2023 r.
  • 27.07.2023 r.
  • 31.07.2023 r.           
    UWAGA!  Poza w/w terminami, kiedy Terenowy Oddział w Grójcu jest nieczynny do oddania krwi zapraszamy do Centrum do Radomia (dawcy przysługuje zwrot kosztów dojazdu).
Skip to content