Twoja Krew Moje Życie

Cennik na krew i jej składniki oraz zabiegi lecznicze

Cennik na krew i jej składniki oraz zabiegi lecznicze obowiązujący

w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

im. dr Konrada Vietha w Radomiu od dnia 01 stycznia 2020

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2019 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2020 r.

 

I.KREW PEŁNA I JEJ SKŁADNIKI

Lp.

Nazwa składnika

Jednostka lecznicza

Cena jednostki /dawki terapeutycznej

KREW PEŁNA KONSERWOWANA

1

krew pełna konserwowana

jednostka

275,00

KONCENTRAT KRWINEK CZERWONYCH Z KRWI PEŁNEJ

1

koncentrat krwinek czerwonych z krwi pełnej

jednostka

186,00

2

koncentrat krwinek czerwonych z krwi pełnej napromieniowany

jednostka

212,00

3

koncentrat krwinek czerwonych z krwi pełnej ubogoleukocytarny

jednostka

269,00

4

koncentrat krwinek czerwonych z krwi pełnej ubogoleukocytarny, napromieniowany

jednostka

295,00

5

koncentrat krwinek czerwonych z krwi pełnej ubogoleukocytarny, rekonstytuowany

jednostka

407,00

6

koncentrat krwinek czerwonych z krwi pełnej ubogoleukocytarny, rekonstytuowany, napromieniowany

jednostka

433,00

7

koncentrat krwinek czerwonych z krwi pełnej przemywany

jednostka

282,00

8

koncentrat krwinek czerwonych z krwi pełnej ubogoleukocytarny, przemywany

jednostka

365,00

OSOCZE ŚWIEŻO MROŻONE

1

osocze świeżo mrożone po karencji

jednostka

125,00

OSOCZE ŚWIEŻO MROŻONE Z AFEREZY

1

osocze świeżo mrożone z aferezy po karencji

jednostka

125,00

UBOGOLEUKOCYTARNY KONCENTRAT KRWINEK PŁYTKOWYCH Z KRWI PEŁNEJ

1

ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych z krwi pełnej

dawka terapeutyczna

558,60

2

ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych z krwi pełnej, napromieniowany

dawka terapeutyczna

584,60

3

ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych z krwi pełnej, przemywany

dawka terapeutyczna

654,60

4

ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych z krwi pełnej, rekonstytuowany

dawka terapeutyczna

696,60

5

ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych z krwi pełnej, rekonstytuowany, napromieniowany

dawka terapeutyczna

722,60

6

rozmrożony ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych z krwi pełnej

dawka terapeutyczna

808,60

7

rozmrożony ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych z krwi pełnej, rekonstytuowany

dawka terapeutyczna

946,60

UBOGOLEUKOCYTARNY KONCENTRAT KRWINEK PŁYTKOWYCH Z AFEREZY

1

ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych z aferezy

dawka terapeutyczna

1 111,00

2

ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych z aferezy, napromieniowany

dawka terapeutyczna

1 137,00

3

ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych z aferezy, rekonstytuowany

dawka terapeutyczna

1 249,00

4

ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych z aferezy, napromieniowany, rekonstytuowany

dawka terapeutyczna

1 275,00

5

ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych z aferezy, inaktywowany ryboflawiną

dawka terapeutyczna

1 617,00

6

rozmrożony ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych z aferezy

dawka terapeutyczna

1 361,00

7

rozmrożony ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych z aferezy, rekonstytuowany

dawka terapeutyczna

1 499,00

KRIOPRECYPITAT

1

krioprecypitat po karencji

jednostka

220,00

Opłaty za usługi dodatkowe :

Lp.

Nazwa usługi

Cena

1

Karencja

25,00

2

Redukcja biologicznych czynników chorobotwórczych w UKKP

506,00

3

Napromieniowanie

26,00

4

Filtrowanie KKCz

83,00

5

Przemywanie

96,00

6

Podział

45,00

7

Rekonstytucja

138,00

8

Rozmrażanie 1 jednostki osocza świeżo mrożonego

20,00

* UWAGA Transport w przypadku, gdy usługa nie może być wykonana na miejscu, RCKiK Radom obciąży szpital kosztami transpotu w kwocie 2,50 netto za 1 km.

Obowiązują poniższe objętości porcji pediatrycznych UKKCz:

  • 20 ml = 0,1 jednostki

  • 50 ml = 0,2 jednostki

  • 70 ml = 0,3 jednostki

  • 100 ml = 0,4 jednostki

  • 120 ml = 0,5 jednostki

  • 140 ml = 0,6 jednostki

  • 170 ml = 0,7 jednostki

  • 190 ml = 0,8 jednostki

  • 220 ml = 0,9 jednostki

  1. ZABIEGI LECZNICZE

L.p.

Nazwa zabiegu

Jednostka miary

Cena

1

Upust leczniczy

Zabieg

60,00

 

JumpWorld Centrum Handlowe Echo Pizzahut Cukiernia Wasilewski Poczta-polska Burgerking Popgym Fogiel Radio Plus Karczma Babajaga Karczma Bankrut Fundacja PKO BP Galeria Słoneczna Ferrero Dworek Anna Dami24 Cukiernia Słupek