Twoja Krew Moje Życie

Cennik na krew i jej składniki oraz zabiegi lecznicze

Cennik na krew i jej składniki oraz zabiegi lecznicze obowiązujący
w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu od dnia 01 stycznia 2018
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2018 r.

I. KREW PEŁNA I JEJ SKŁADNIKI

L.p. Nazwa składnika Jednostka lecznicza Cena jednostki / dawki terapeutycznej
KREW PEŁNA
1. krew pełna konserwowana jednostka 275,00
KONCENTRAT KRWINEK CZERWONYCH
1. koncentrat krwinek czerwonych jednostka 180,00
2. koncentrat krwinek czerwonych napromieniowany jednostka 206,00
3. koncentrat krwinek czerwonych filtrowany jednostka 263,00
4. koncentrat krwinek czerwonych filtrowany, napromieniowany jednostka 289,00
5. koncentrat krwinek czerwonych filtrowany, rekonstytuowany jednostka 401,00
6. koncentrat krwinek czerwonych filtrowany, rekonstytuowany, napromieniowany jednostka 427,00
7. koncentrat krwinek czerwonych przemywany jednostka 276,00
8. koncentrat krwinek czerwonych przemywany, filtrowany jednostka 359,00
OSOCZE ŚWIEŻO MROŻONE
1. osocze świeżo mrożone po karencji jednostka 137,00
OSOCZE ŚWIEŻO MROŻONE Z AFEREZY
1. osocze świeżo mrożone z aferezy po karencji jednostka 137,00
ZLEWANY KONCENTRAT KRWINEK PŁYTKOWYCH
1. zlewany koncentrat krwinek płytkowych 5 jednostek = dawka terapeutyczna 450,00
2. zlewany koncentrat krwinek płytkowych napromieniowany 5 jednostek = dawka terapeutyczna 476,00
3. zlewany koncentrat krwinek płytkowych filtrowany 5 jednostek = dawka terapeutyczna 580,00
4. zlewany koncentrat krwinek płytkowych filtrowany, napromieniowany 5 jednostek = dawka terapeutyczna 606,00
5. zlewany koncentrat krwinek płytkowych filtrowany, rekonstytuowany 5 jednostek = dawka terapeutyczna 718,00
6. zlewany koncentrat krwinek płytkowych filtrowany, rekonstytuowany, napromieniowany 5 jednostek = dawka terapeutyczna 744,00
7. zlewany koncentrat krwinek płytkowych rekonstytuowany 5 jednostek = dawka terapeutyczna 588,00
8. zlewany koncentrat krwinek płytkowych rekonstytuowany, napromieniowany 5 jednostek = dawka terapeutyczna 614,00
9. rozmrożony zlewany koncentrat krwinek płytkowych 5 jednostek = dawka terapeutyczna 700,00
10. rozmrożony zlewany koncentrat krwinek płytkowych filtrowany 5 jednostek = dawka terapeutyczna 830,00
11. rozmrożony zlewany koncentrat krwinek płytkowych rekonstytuowany 5 jednostek = dawka terapeutyczna 838,00
12. rozmrożony zlewany koncentrat krwinek płytkowych filtrowany rekonstytuowany 5 jednostek = dawka terapeutyczna 968,00
UBOGOLEUKOCYTARNY KONCENTRAT KRWINEK PŁYTKOWYCH Z AFEREZY
1. ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych z aferezy dawka terapeutyczna 1 111,00
2. ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych z aferezy, napromieniowany dawka terapeutyczna 1 137,00
3. ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych z aferezy, rekonstytuowany dawka terapeutyczna 1 249,00
4. ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych z aferezy, napromieniowany, rekonstytuowany dawka terapeutyczna 1 275,00
5. rozmrożony ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych z aferezy dawka terapeutyczna 1 361,00
6. rozmrożony ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych z aferezy, rekonstytuowany dawka terapeutyczna 1 499,00
KRIOPRECYPITAT
 1. krioprecypitat po karencji jednostka 220,00

Opłaty za usługi dodatkowe:

L.p. Nazwa usługi Cena
1. Karencja 25,00
2. Napromieniowanie 26,00
3. Filtrowanie KKCz 83,00
4. Filtrowanie KKP 130,00
5. Przemywanie 96,00
6. Podział 45,00
7. Rekonstytucja 138,00
8. Rozmrażanie 1 jednostki osocza świeżo mrożonego 20,00

* UWAGA Transport w przypadku, gdy krew lub jej składnik wymaga sprowadzenia albo usługa nie może być wykonana na miejscu,
RCKiK Radom obciąży szpital kosztami transpotu w kwocie 2,50 netto za 1 km.

* W przypadku gdy płytki zlewane uzyskano przez połączenie innej liczby jednostek w dawkę terapeutyczną cena będzie odpowiednio
korygowana zg. z §10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2017r. (Dz.U. z 09.08.2017r. Poz.1516)

Obowiązują poniższe objętości porcji pediatrycznych UKKCz:

– 20 ml = 0,1 jednostki
– 50 ml = 0,2 jednostki
– 70 ml = 0,3 jednostki
– 100 ml = 0,4 jednostki
– 120 ml = 0,5 jednostki
– 140 ml = 0,6 jednostki
– 170 ml = 0,7 jednostki
– 190 ml = 0,8 jednostki
– 220 ml = 0,9 jednostki

II. ZABIEGI LECZNICZE

L.p. Nazwa zabiegu Jednostka miary Cena
1. Upust leczniczy Zabieg 60,00
JumpWorld Centrum Handlowe Echo Pizzahut Cukiernia Wasilewski Poczta-polska Burgerking Popgym Fogiel Radio Plus Karczma Babajaga Karczma Bankrut Fundacja PKO BP Galeria Słoneczna Ferrero Dworek Anna Dami24 Cukiernia Słupek