Twoja Krew Moje Życie

Cennik badań serologicznych

Badania Serologiczne

Lp. Rodzaj Badania Cena
1. Grupa krwi w układzie AB0 i Rh/D/ z badaniem przeglądowym przeciwciał metodą mikrokolumnową (wynik badania na następny dzień) 45,00
2. Grupa krwi w układzie AB0 i Rh/D/ z badaniem przeglądowym przeciwciał metodą mikrokolumnową (badanie cito – wynik tego samego dnia) 70,00
3. Grupa krwi w układzie AB0 i Rh/D/ bez badania przeglądowego przeciwciał
15.00
4. Grupa krwi w układzie AB0 i Rh/D/ (2x oznaczenie) z badaniem przeglądowym przeciwciał i wydaniem identyfikacyjnej Karty Grupy Krwi 75,00
5. Wydanie identyfikacyjnej Karty Grupy Krwi (lub duplikatu) 20,00
-dla dawców, którzy oddali krew co najmniej 2 razy 10,00
-dla dawców, którzy oddali powyżej 30 l krwi honorowo 0,00
6. Badanie przeglądowe na obecność alloprzeciwciał: 
a/ metodą probówkową 35,00
b/ mikrometodą (dla kobiet w ciąży) 40,00
7. Identyfikacja przeciwciał: 
a/ metodą probówkową 100,00
b/ mikrometodą 116,00
8. Próba zgodności z 1 /jedną/ jednostką krwi: 
a/ metodą probówkową 68,00
każda następna jednostka krwi zwiększa koszt w/w o 17,00
b/ mikrometodą 88,00
każda następna jednostka krwi zwiększa koszt w/w o 22,00
9. BTA / Bezpośredni Test Antyglobulinowy/ metodą mikro 20,00
10. Miano przeciwciał metodą mikrokolumnową (dla kobiet w ciąży) 46,00
11. Oznaczenie fenotypu Rh i K: 
a/ metodą konwencjonalną 45,00
b/ mikrometodą 43,00
12. Oznaczenie fenotypów innych układów: 
MN – metodą probówkową 48,00
Ss – metodą probówkową 75,00
Jk – metodą probówkową 65,00
Jk – mikrometodą 70,00
Fy – mikrometodą 60,00
Le – mikrometodą 63,00
Lu – mikrometodą 82,00
Kp – mikrometodą 64,00
13. Oznaczenie antygenu: 
P1 – mikrometodą 33,00
k – mikrometodą 36,00
H – metoda probówkową 52,00
14. Klasyfikacja autoprzeciwciał: 
I rozdział 48,00
II rozdział 36,00
15. Elucja 130,00
16. Adsorpcje: 
Autoadsorpcja 130,00
Alloadsorpcja 150,00
17. Wydanie odpisu wyniku badania na pisemne zlecenie 6,00


Badania HLA

Lp. Rodzaj Badania Cena
1. Antygen HLA – B 27 82,00
2. Badanie przeciwciał testem limfocytotoksycznym 160,00

 

Wzór – ZLECENIE NA BADANIE GRUPY KRWI

Wzór – SKIEROWANIE NA BADANIA DO PRACOWNI KONSULTACYJNEJ RCKiK W RADOMIU

Uwaga:
Do ceny badań wykonywanych w godzinach 22.00 – 7.00 dodatkowo dolicza się 30% podstawowej ceny badania.
Powyższe ceny zawierają podatek VAT.

 

JumpWorld Centrum Handlowe Echo Pizzahut Cukiernia Wasilewski Poczta-polska Burgerking Popgym Fogiel Radio Plus Karczma Babajaga Karczma Bankrut Fundacja PKO BP Galeria Słoneczna Ferrero Dworek Anna Dami24 Cukiernia Słupek