Stan z dnia: 23-10-2020

0 RH +

0 RH -

A RH +

A RH -

B RH +

B RH -

AB RH +

AB RH -

Stan wysoki
Stan średni
Stan niski
Stan bardzo niski
Twoja Krew Moje Życie Twoja Krew Moje Życie
JumpWorld Centrum Handlowe Echo Pizzahut Cukiernia Wasilewski Poczta-polska Burgerking Popgym Fogiel Radio Plus Karczma Babajaga Karczma Bankrut Fundacja PKO BP Galeria Słoneczna Ferrero Dworek Anna Dami24 Cukiernia Słupek

PILNE! BRAKUJE KRWI!!!
POTRZEBNA JEST TWOJA POMOC!

HARMONOGRAM PRACY ➡️ Godziny otwarcia ➡️ Akcje wyjazdowe

APEL DO OSÓB, KTÓRE PRZECHOROWAŁY COVID-19

o oddanie OSOCZA! 

Ważne informacje ➡️ Ozdrowieńcy

W związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną zakażeniem koronawirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19, RCKiK w Radomiu informuje, że bezwzględnie przestrzega wszelkich zaleceń dotyczących higieny i dezynfekcji oraz ochrony osobistej dla pracowników Centrum oraz osób przychodzących.