Stan z dnia: 08-04-2020

0 RH +

0 RH -

A RH +

A RH -

B RH +

B RH -

AB RH +

AB RH -

Stan wysoki
Stan średni
Stan niski
Stan bardzo niski
Twoja Krew Moje Życie Twoja Krew Moje Życie
JumpWorld Centrum Handlowe Echo Pizzahut Cukiernia Wasilewski Poczta-polska Burgerking Popgym Fogiel Radio Plus Karczma Babajaga Karczma Bankrut Fundacja PKO BP Galeria Słoneczna Ferrero Dworek Anna Dami24 Cukiernia Słupek

W związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną zakażeniem koronawirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19, RCKiK w Radomiu informuje, że bezwzględnie przestrzega wszelkich zaleceń dotyczących higieny i dezynfekcji oraz ochrony osobistej dla pracowników Centrum oraz osób przychodzących.

KRWIODAWCO TWOJA KREW  
JEST BARDZO POTRZEBNA

Wszystkich PRZEBYWAJĄCYCH w RCKiK w Radomiu  oraz oddających KREW 
podczas akcji wyjazdowych PROSIMY 
o PRZESTRZEGANIE
ustalonych ZASAD w trosce o NASZE WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO!!!

Harmonogram pracy RCKiK:  Godziny otwarcia  ||  Akcje wyjazdowe

Dawco, pod numerem tel. 505 084 387 uzyskasz informację o aktualnej sytuacji w naszym Centrum, dot. ilości osób oczekujących do oddania krwi lub jej składników.