Stan z dnia: 26-04-2019

0 RH +

0 RH -

A RH +

A RH -

B RH +

B RH -

AB RH +

AB RH -

Stan wysoki
Stan średni
Stan niski
Stan bardzo niski
Twoja Krew Moje Życie Twoja Krew Moje Życie
JumpWorld Centrum Handlowe Echo Pizzahut Cukiernia Wasilewski Poczta-polska Burgerking Popgym Fogiel Radio Plus Karczma Babajaga Karczma Bankrut Fundacja PKO BP Galeria Słoneczna Ferrero Dworek Anna Dami24 Cukiernia Słupek

Szanowni Krwiodawcy!

informujemy, że w chwili obecnej posiadamy pełen zapas potrzebnej krwi grup:

O Rh(+), B Rh(+) oraz AB Rh(+)

 

Z uwagi na racjonalną „gospodarkę krwią”, zapraszamy Dawców w/w grup
do oddawania osocza metodą plazmaferezy.