Stan z dnia: 04-03-2021

0 RH +

0 RH -

A RH +

A RH -

B RH +

B RH -

AB RH +

AB RH -

Stan wysoki
Stan średni
Stan niski
Stan bardzo niski
Twoja Krew Moje Życie Twoja Krew Moje Życie
JumpWorld Centrum Handlowe Echo Pizzahut Cukiernia Wasilewski Poczta-polska Burgerking Popgym Fogiel Radio Plus Karczma Babajaga Karczma Bankrut Fundacja PKO BP Galeria Słoneczna Ferrero Dworek Anna Dami24 Cukiernia Słupek

 

"Twoja krew - moje życie"
  
Aktualne godz. rejestracji Dawców od marca b.r.:
poniedziałek, wtorek, środa 7:00-14:00
czwartek 7:00-17:00 
piątek 7:00-13:30

 

PILNIE potrzebne osocze od osób, które przechorowały COVID-19.

Ważne informacje: Ozdrowieńcy