Twoja Krew Moje Życie

Dział Sprawozdawczości, Promocji i Marketingu

Do zadań Działu Sprawozdawczości, Promocji i Marketingu należy:

 1. sporządzanie analiz i sprawozdań statystycznych dotyczących działalności RCKiK w Radomiu oraz Terenowych Oddziałów;
 2. bieżąca analiza ilości donacji oddanych, comiesięczne sporządzanie wykresu ilości pobranych donacji na podstawie danych z systemu Bank Krwi w porównaniu do lat ubiegłych;
 3. bieżąca analiza sprzedaży krwi i jej składników, sporządzanie miesięcznych sprawozdań statystycznych  w tym zakresie w odniesieniu do zatwierdzonego przez Narodowe Centrum Krwi planu;
 4. sporządzanie sprawozdań miesięcznych do NCK dotyczące liczby donacji pobranej krwi i jej składników.
 5. przygotowywanie danych dla Działu Zapewnienia Jakości niezbędnych do sporządzenia rocznych sprawozdań statystycznych MZ–42 z działalności RCKiK Radom oraz Terenowych Oddziałów;
 6. prowadzenie ewidencji oraz sporządzanie sprawozdań z otrzymanych od Narodowego Centrum Krwi materiałów promujących honorowe krwiodawstwo;
 7. współpraca z podmiotami leczniczymi w zakresie szkoleń lekarzy, pielęgniarek
  i położnych. Przygotowywanie rocznego planu szkoleń;
 8. prowadzenie dokumentacji związanej ze szkoleniami pielęgniarek, położnych, diagnostów laboratoryjnych i lekarzy – sporządzanie list obecności, wykazów danych osobowych, zaświadczeń o ukończeniu kursu, rejestrów wystawionych zaświadczeń, rejestru rodzaju szkoleń;
 9. promocja honorowego krwiodawstwa na terenie całego regionu z wykorzystaniem strony internetowej RCKiK w Radomiu, facebook-a i innych narzędzi. Organizowanie akcji promujących honorowe krwiodawstwo;
 10. organizacja ekip wyjazdowych poboru krwi we współpracy z koordynatorami akcji poboru krwi w szkołach, parafiach itp. Współpraca z mediami: prasa, radio, telewizja w tym zakresie;
 11. organizacja spotkań, wycieczek promujących honorowe krwiodawstwo;
 12. informowanie, apelowanie do społeczeństwa o szczególnym zapotrzebowaniu na krew, bądź określone jej składniki;
 13. sporządzanie sprawozdań dotyczących ilości pozyskanej krwi na akcjach wyjazdowych oraz sprawozdań dotyczących ilości pozyskanej krwi przez poszczególne kluby HDK;
 14. prowadzenie dokumentacji dot. akcji wyjazdowych m.in. planu akcji wyjazdowych, protokołu o warunkach poboru krwi;
 15. współpraca z kierownikami Działu Dawców i Pobierania, Działu Laboratoryjnego
  w zakresie obsady personalnej oraz z kierownikiem Działu Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Ochrony Mienia.

Kontakt telefoniczny: 48/ 340 05 25
tel./fax: 48/ 340 10 49

 

JumpWorld Centrum Handlowe Echo Pizzahut leroy merlin Cukiernia Wasilewski Poczta-polska Burgerking Popgym Fogiel Radom Radio Plus Karczma Babajaga Karczma Bankrut Fundacja PKO BP Galeria Słoneczna Ferrero Dworek Anna Dami24 Cukiernia Słupek