Twoja Krew Moje Życie

Dział Sprawozdawczości, Promocji i Marketingu

Do zadań Działu Sprawozdawczości, Promocji i Marketingu należy:

  1. Sporządzanie analiz i sprawozdań statystycznych dotyczących działalności RCKiK w Radomiu oraz Terenowego Oddziału w Grójcu.
  2. Działania promujące honorowe krwiodawstwo – współpraca ze szkołami, uczelniami, podmiotami leczniczymi, laboratoriami, zakładami pracy, parafiami, klubami HDK oraz innymi instytucjami.
  3. Organizacja ekip wyjazdowych poboru krwi.
  4. Współpraca z podmiotami leczniczymi w zakresie szkoleń pielęgniarek i położnych z zakresu przetaczania krwi i jej składników oraz diagnostów laboratoryjnych i lekarzy. 

Kontakt telefoniczny: 48/ 340 05 25
tel./fax: 48/ 340 10 49

 

Skip to content