Twoja Krew Moje Życie

Oferta pracy na stanowisko diagnosta laboratoryjny

Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w RCKiK w Radomiu
26-600 Radom, ul. Limanowskiego 42
tel./fax. sekretariat: (48) 36 26 276
(48) 362 11 27 do 29
email: rckik@rckik.radom.pl
Radom, dnia 26.02.2021r.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu ogłasza rekrutację na stanowisko diagnosty laboratoryjnego

Zakres zadań:

Praca w Dziale Laboratoryjnym

Wymagania:

  • wykształcenie: wyższe mgr analityki medycznej lub prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego
  • książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych – warunek konieczny
  • znajomość pojęć z  zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
  • w przypadku obcokrajowców – CERTYFIKAT ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO – znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2,
  • umiejętności analizowania informacji, wyciągania wniosków, skutecznej komunikacji i współpracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

  • Życiorys/CV,
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia oraz  doświadczenia zawodowego,
  • Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji.”

Miejsce składania dokumentów:

RCKiK w Radomiu
ul.Limanowskiego 42
26-600 Radom

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie: (48) 340-05-22

Przeciwdziałając ryzykom związanym z konfliktem interesów przyjmuje się zasadę, iż małżonkowie          oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie, powinowactwa pierwszego stopnia, przysposobienia, opieki lub kurateli, a także osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe nie mogą być zatrudnione w RCKiK w Radomiu, jeżeli powstałby między tymi osobami stosunek podległości służbowej.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty niezatrudnionych kandydatów zostaną zniszczone.

 

 

 

 

 

JumpWorld Centrum Handlowe Echo Pizzahut leroy merlin Cukiernia Wasilewski Poczta-polska Burgerking Popgym Fogiel Radom Radio Plus Karczma Babajaga Karczma Bankrut Fundacja PKO BP Galeria Słoneczna Ferrero Dworek Anna Dami24 Cukiernia Słupek