Twoja Krew Moje Życie

Zastępca Dyrektora ds. medycznych

 Zastępca Dyrektora ds. medycznych:
lek. med. specjalista transfuzjologii klinicznej Krzysztof Radziejowski

  • Nadzór medyczny nad działalnością RCKiK w Radomiu oraz podlegających mu szpitali w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
  • Kontrola wykonywanych zadań fachowych pod kątem ich zgodności z przepisami i wymogami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP).
  • Współpraca z kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych RCKiK.
  • Wnioskowanie i współorganizowanie szkoleń dla lekarzy oraz innego personelu fachowego RCKiK Radom w zakresie krwiodawstwa  i krwiolecznictwa.
  • Wnioskowanie i współorganizowanie szkoleń dla lekarzy, pielęgniarek i położnych ze szpitali w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
  • Analiza powikłań poprzetoczeniowych u biorców krwi.
  • Udzielanie konsultacji związanych z leczeniem krwią i jej składnikami.

  Kontakt:
e-mail: lekarz@rckik.radom.pl
tel./fax.: 48 36 26 276; tel. 48 34 00 520
web: www.rckik.radom.pl

JumpWorld Centrum Handlowe Echo Pizzahut leroy merlin Cukiernia Wasilewski Poczta-polska Burgerking Popgym Fogiel Radom Radio Plus Karczma Babajaga Karczma Bankrut Fundacja PKO BP Galeria Słoneczna Ferrero Dworek Anna Dami24 Cukiernia Słupek