Twoja Krew Moje Życie

Zastępca Dyrektora ds. medycznych

Do zadań Zastępcy Dyrektora ds. medycznych:  

  • Nadzór medyczny nad działalnością RCKiK w Radomiu oraz podlegających mu szpitali w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
  • Kontrola wykonywanych zadań fachowych pod kątem ich zgodności z przepisami i wymogami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP).
  • Współpraca z kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych RCKiK.
  • Wnioskowanie i współorganizowanie szkoleń dla lekarzy oraz innego personelu fachowego RCKiK Radom w zakresie krwiodawstwa  i krwiolecznictwa.
  • Wnioskowanie i współorganizowanie szkoleń dla lekarzy, pielęgniarek i położnych ze szpitali w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
  • Analiza powikłań poprzetoczeniowych u biorców krwi.
  • Udzielanie konsultacji związanych z leczeniem krwią i jej składnikami.

  Kontakt Sekretariat Dyrektora RCKiK Radom:
  Tel.: +48 340 05 20
  Centrala telefoniczna: +48 362 11 27-29

Radio Plus Karczma Babajaga Karczma Bankrut Fundacja PKO BP Galeria Słoneczna Ferrero Dworek Anna Dami24 Cukiernia Słupek