Twoja Krew Moje Życie

Dział Laboratoryjny

Pracownia Analiz Lekarskich

 • Pobieranie materiału do badań kwalifikacyjnych dawcy.
 • Wykonanie odpowiednich oznaczeń hematologicznych i biochemicznych:
  • Przed każdą donacją oznaczenie stężenia hemoglobiny.
  • Przed zabiegiem trombaferezy (i leukaferezy) oznaczenie: stężenia hemoglobiny,  liczby krwinek płytkowych, liczby krwinek białych.
  • U dawców pierwszorazowych oraz dawców oddających regularnie krew pełną lub jej składniki oznaczenie raz w roku pełnej morfologii krwi.
  • U osób oddających systematycznie osocze oznaczenie raz w roku poziomu białka całkowitego i wskaźnika A/G.
  • Na żądanie lekarza wykonanie dodatkowych badań: OB, stężenia glukozy we krwi, badanie moczu.
 • Prowadzenie kontroli jakości badań biochemicznych i hematologicznych.
 • Laboratoryjna kontrola jakości krwi i jej składników.
 • Odpłatne wykonywanie badań hematologicznych i biochemicznych (patrz cennik).

 

Kontakt telefoniczny: +48 340 05 29

 

 

Pracownia Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew

Do zadań Pracowni należy:

 • Badanie u dawców i kandydatów na dawców znaczników wirusowego zapalenia wątroby typu B i C ( HBV i HCV ),  ludzkiego wirusa upośledzenia odporności (HIV 1,2) oraz kiły. Na podstawie wyników tych badań eliminuje się dawców, których krew i jej składniki mogą być źródłem zakażenia dla chorych biorców. Dlatego wyżej wymienione badania przeprowadza się u każdego krwiodawcy, po każdym oddaniu krwi lub jej składników.
 • Prowadzenie nadzoru nad weryfikacją powtarzalnie dodatnich badań przesiewowych u dawców krwi.
 • Wykonywanie, na podstawie wszystkich wyników badań wirusologicznych, kwalifikacji II°, stanowiącej podstawę do zwalniania krwi i jej składników.
 • Udział w kwalifikowaniu dawców do pozyskiwania osocza immunizowanego anty-HBs, będącego surowcem do produkcji preparatów Gamma anty-HBs 200
  i Gamma anty-HBs 1000 (wyszukiwanie dawców z przeciwciałami anty-HBs, kontrola miana anty-HBs u wybranych dawców: po szczepieniu i przed oddaniem osocza).
 • Prowadzenie kontroli jakości badań wirusologicznych i kiły.
 • Odpłatne wykonywanie badań wirusologicznych i kiły (patrz cennik).

Kontakt telefoniczny: +48 340 05 27

 

 

Radio Plus Karczma Babajaga Karczma Bankrut Fundacja PKO BP Galeria Słoneczna Ferrero Dworek Anna Dami24 Cukiernia Słupek