Twoja Krew Moje Życie

Dział Zapewnienia Jakości

Do zadań Działu należy:

 • Organizacja pracy personelu w poszczególnych działach i pracowniach RCKiK w Radomiu oraz w Oddziałach Terenowych.
 • Nadzór nad organizacją pracy szpitalnych Banków Krwi w podległych merytorycznie szpitalach regionu radomskiego. Kontrola dokumentacji bieżącej,  zatwierdzanie procedur operacyjnych (SOP).
 • Kontrola zapisów w dokumentacji bieżącej.
 • Szkolenie personelu RCKiK Radom.
 • Zbieranie informacji o błędach i awariach.
 • Kontrola metod pracy.
 • Kwalifikowanie krwi i jej składników do użycia.
 • Dyskwalifikacja i niszczenie krwi i jej składników.
 • Prowadzenie procedury trace back.
 • Przeprowadzanie audytów, kontroli i inspekcji. Opracowywanie rocznego planu audytów i kontroli.
 • Prowadzenie kontroli jakości krwi i jej składników.
 • Nadzór i współudział w prowadzeniu karencji osocza FFP.
 • Nadzór i współudział w przygotowaniu wysyłki osocza FFP do frakcjonowania.
 • Przeprowadzanie kontroli bakteriologicznej.
 • Uczestniczenie w wyborze dostawców aparatury, sprzętu i odczynników do badań. Prowadzenie postępowania reklamacyjnego.
 • Udział w szkoleniach zewnętrznych, prowadzonych przez Centrum, dla pielęgniarek, położnych, lekarzy stażystów, lekarzy transfuzjonistów.
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników szpitalnych Banków Krwi.

 

Kontakt telefoniczny: +48 340 10 43

 

JumpWorld Centrum Handlowe Echo Pizzahut leroy merlin Cukiernia Wasilewski Poczta-polska Burgerking Popgym Fogiel Radom Radio Plus Karczma Babajaga Karczma Bankrut Fundacja PKO BP Galeria Słoneczna Ferrero Dworek Anna Dami24 Cukiernia Słupek