Twoja Krew Moje Życie

Program szkolenia uzupełniającego

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  im. dr Konrada Vietha  w Radomiu

PROGRAM ZDALNEGO SZKOLENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

DOKONUJĄCYCH PRZETOCZENIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW 

ZAKRES UZUPEŁNIAJĄCY    

Godz. Temat Zagadnienia Czas trwania

1

8.00

Organizacja Służby Krwi w w Rzeczypospolitej Polskiej i organizacja leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych.

 • Struktura organizacyjna służby krwi w Polsce.
 • Podstawy prawne działania jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi, banków krwi, pracowni immunologii transfuzjologicznej w podmiotach leczniczych
 • Organizacja krwiolecznictwa w podmiotach leczniczych

45 min.

2

8.45

Krew i jej składniki
– zasady otrzymywania

 

 • Zasady kwalifikacji krwiodawców.
 • Zapoznanie z konwencjonalnymi   i automatycznymi metodami pobierania krwi  i jej składników.

30 min.

3

9.15

Krew i jej składniki
-zasady preparatyki

 

 • Omówienie poszczególnych składników krwi.
 • Warunki i sposób przechowywania oraz transportu krwi i jej składników.
 • Zapoznanie z konwencjonalnymi  i automatycznymi metodami preparatyki krwi  i jej składników.

30 min.

9.45

Przerwa

 

15 min.

4

10.00

Immunologia transfuzjologiczna

 • Układy grupowe krwi, zapoznanie z procesem wykonania badania grupy krwi.
 • Przeciwciała odpornościowe.
 • Próba zgodności.
 • Dokumentacja badań immunohematologicznych.

45 min.

10.45

Przerwa

 

15 min.

5
11.00

Wskazania do zabiegu przetoczenia krwi  i jej składników  oraz produktów krwiopochodnych
 • Wskazania do stosowania  krwi i jej składników.
 • Wskazania do stosowania produktów krwiopochodnych: albumina, immunoglobuliny, koncentraty czynników krzepnięcia.
 • Wykonywanie krwioupustów i hemodilucji.
 45 min.

6

11.45

Niepożądane zdarzenia i  niepożądane reakcje związane z zabiegiem przetoczenia u biorców krwi

 • Rodzaje niepożądanych reakcji i sposób postępowania w przypadku ich wystąpienia.
 • Czynniki chorobotwórcze przenoszone drogą krwi.
 • Rozpoznawanie i sposób zgłaszania niepożądanych zdarzeń związanych z zabiegiem przetoczenia.

45 min.

12.30

Przerwa

 

15 min.

7

12.45

Bezpieczeństwo krwi  i jej składników

 

Zasady bezpiecznego stosowania krwi i jej składników:

 • postępowanie przed, w trakcie i po zabiegu przetoczenia krwi;
 • dokumentacja związana z zabiegiem przetoczenia.

45 min.

8

13.30

Szkolenie praktyczne
w formie instruktarzu.
Postępowanie w związku z zabiegiem   przetaczania krwi i jej składników

 • Pobieranie próbek krwi do badań.
 • Zamawianie i odbiór składników krwi z banku krwi.
 • Postępowanie z pojemnikami zawierającymi krew i jej składniki.
 • Kontrola krwi i jej składników przeznaczonych do zabiegu przetoczenia.
 • Identyfikacja biorcy i kontrola dokumentacji.
 • Wykonywanie i dokonywanie zabiegu przetoczenia.
 • Obserwacja pacjenta w trakcie i po przetoczeniu.
 • Postępowanie w przypadku wystąpienia niepożądanych reakcji poprzetoczeniowych i/lub zdarzeń niepożądanych związanych  z zabiegiem przetoczenia.
 • Postępowanie z resztkami poprzetoczeniowymi.

45 min.

 

Sprawdzian wiadomości – test.

 

20 min.

JumpWorld Centrum Handlowe Echo Pizzahut leroy merlin Cukiernia Wasilewski Poczta-polska Burgerking Popgym Fogiel Radom Radio Plus Karczma Babajaga Karczma Bankrut Fundacja PKO BP Galeria Słoneczna Ferrero Dworek Anna Dami24 Cukiernia Słupek