Twoja Krew Moje Życie

Program szkolenia podstawowego

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  im. dr Konrada Vietha  w Radomiu

PROGRAM ZDALNEGO SZKOLENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOKONUJĄCYCH PRZETOCZENIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW 

ZAKRES PODSTAWOWY   

                                                                             1 dzień szkolenia

8.00 – 14.00

Godz. Temat Zagadnienia Czas trwania

1

 

8.00

Organizacja Służby Krwi w Rzeczypospolitej Polskiej

 

 • Struktura organizacyjna publicznej służby krwi w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Podstawy prawne działania jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi, banków krwi, pracowni immunologii transfuzjologicznej w podmiotach leczniczych

45 minut

2

8.45

Czynniki chorobotwórcze przenoszone drogą krwi

 • Wirusy przenoszone drogą krwi- zakres obowiązujących badań oraz metody ich wykrywania.
 • Inne czynniki zakaźne przenoszone drogą krwi.

 

45 minut

9.30

 
 • Przerwa

15 minut

3

 

9.45

Krew i jej składniki-zasady otrzymywania

 • Kwalifikowanie dawców krwi
 • Metody otrzymywania składników krwi
 • Pobieranie krwi i jej składników przy wykorzystaniu metod konwencjonalnych i automatycznych

45 minut

4

10.30

 Krew i jej składniki – zasady preparatyki

 • Omówienie poszczególnych składników krwi
 • Zapoznanie z konwencjonalnymi i automatycznymi metodami preparatyki krwi   i jej składników.
 • Warunki i sposób przechowywania oraz transportu krwi i jej składników

 

45 minut

11.15

 

 • Przerwa

30 min.

5

11.45

Szkolenie praktyczne w formie instruktażu

Postępowanie                      w związku z zabiegiem przetoczenia krwi i jej składników

 

 • Pobieranie próbek krwi do badań.
 • Zamawianie i odbiór krwi i jej składników z banku krwi
 • Przechowywanie krwi i jej składników
 • Kontrola krwi i jej składników przeznaczonych do przetoczenia.
 • Postępowanie w trakcie i po zabiegu przetaczania krwi, dokumentowanie zabiegu
 • Postępowanie z pojemnikami zawierającymi krew i jej składniki
 • Postępowanie i pobieranie próbek krwi do badań w przypadku wystąpienia reakcji /zdarzenia niepożądanego.
 • Postępowanie z resztkami poprzetoczeniowymi

90 minut

 

6

13.15

  System zapewnienia jakości w krwiodawstwie 
 i krwiolecznictwie
 • Prowadzenie dokumentacji.
 • Kwalifikacja aparatury i sprzętu.
 • Kontrole jakości.
 • Szkolenia w ramach systemu zapewnienia jakości

45 minut

 

 

 

 

2 dzień szkolenia

8.00 – 13.15

   1

 

   8.00

 

 

Wskazania do zabiegu przetoczenia krwi   i jej składników   oraz produktów krwiopochodnych

 • Wskazania do stosowania  krwi i jej składników
 • Wskazania do stosowania produktów krwiopochodnych: albumina, immunoglobuliny, koncentraty czynników krzepnięcia
 • Zabiegi lecznicze: autotransfuzje, aferezy lecznicze, krwioupusty

45 minut

2

8.45

Organizacja leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych

 • Zadania lekarza odpowiedzialnego za gospodarkę krwią.
 • Zadania komitetu transfuzjologicznego.
 • Zadania personelu bezpośrednio uczestniczącego w zabiegu przetoczenia.
 • Zasady działania banku krwi w podmiocie leczniczym.

45 minut

3

9.30

Bezpieczeństwo przetaczania   krwi         
i jej składników

 

Zasady bezpiecznego stosowania krwi i jej składników:

 • postępowanie przed, w trakcie i po zabiegu przetaczania krwi i jej składników;
 • sposób pobierania próbek do badań;
 • sposób kontroli krwi i jej składników przeznaczonej do przetoczenia;
 •  identyfikacja biorcy;
 • dokonywanie zabiegu przetoczenia;
 • obserwacja chorego w czasie i po przetoczeniu;
 •  sposób prowadzenia dokumentacji związanej  z zabiegiem przetoczenia

45 minut

10.15

Przerwa

 

30 minut

4

10.45

 

Niepożądane zdarzenia i niepożądane reakcje związane z zabiegiem przetoczenia u biorców krwi

 • Rodzaje niepożądanych reakcji i sposób postępowania w przypadku wystąpienia reakcji
 • Rozpoznawanie i sposób postępowania w przypadku niepożądanych zdarzeń związanych   z zabiegiem przetoczenia
 • Sposób pobierania próbek do badań w przypadku wystąpienia niepożądanej reakcji związanej  z zabiegiem przetoczenia
 • Sposób zgłaszania niepożądanych zdarzeń.

90 min.

 

12.15

 
 • Przerwa

15  minut

5

12.30

Immunologia transfuzjologiczna

 • Układy grupowe krwi, zapoznanie z procesem wykonania badania grupy krwi
 • Przeciwciała odpornościowe
 • Próba zgodności
 • Dokumentowanie badań immunohematologicznych

45 min.

 

Sprawdzian wiadomości – test.

 

30 min.

 

JumpWorld Centrum Handlowe Echo Pizzahut leroy merlin Cukiernia Wasilewski Poczta-polska Burgerking Popgym Fogiel Radom Radio Plus Karczma Babajaga Karczma Bankrut Fundacja PKO BP Galeria Słoneczna Ferrero Dworek Anna Dami24 Cukiernia Słupek