Twoja Krew Moje Życie

Plan szkoleń

Lp

Data

planowania szkolenia

Jednostka zgłaszająca uczestników szkolenia

Liczba uczestników szkolenia

Zakres podstawowy/

uzupełniający

1.

09 – 10
styczeń

Mazowiecki Szpital Specjalist.
Radomski Szpital Specjalistyczny
SP ZZOZ Kozienice

7
5
4

zakres uzupełniający

2.

23 – 24
styczeń

Radomski Szpital Specjalistyczny
SP ZZOZ Kozienice
SP ZZOZ Pionki
Powiatowe Centrum Med. Grójec

5
5
3
4

zakres
uzupełniajacy

 

3.

06 – 07

luty

Mazowiecki Szpital Specjalist.
Radomski Szpital Specjalistyczny
SP ZZOZ Lipsko
SP ZOZ Nowe Miasto
Powiatowe Centrum Med. Grójec

3
5
3
4
3

zakres uzupełniający

 

4.

20 – 22

luty

Mazowiecki Szpital Specjalist.
Radomski Szpital Specjalistyczny
SP ZZOZ Kozienice
SP ZZOZ Przysucha
SP ZOZ Nowe Miasto
Powiatowe Centrum Med. Grójec

5
4
2
2
2
2

zakres podstawowy

 

5.

06 – 07

marzec

 

Radomski Szpital Specjalistyczny
SP ZZOZ Kozienice
SP ZZOZ Pionki
SP ZZOZ Lipsko
SP ZZOZ Zwoleń

7
4
3
3
1

zakres uzupełniający

 

6.

20 – 21

marzec

SP ZZOZ Kozienice
SP ZZOZ Pionki
Powiatowe Centrum Med. Grójec
SP ZZOZ Zwoleń
SP ZOZ Nowe Miasto

6
3
3
2
4

zakres uzupełniający

 

7.

03 – 04
kwiecień

Radomski Szpital Specjalistyczny
SP ZZOZ Kozienice
SP ZZOZ Iłża
SP ZZOZ Zwoleń

7
6
2
3

zakres uzupełniający

8.

25 – 27
kwiecień

Radomski Szpital Specjalistyczny
Mazowiecki Szpital Specjalist.
SP ZZOZ Iłża
SP ZZOZ Zwoleń
Powiatowe Centrum Med. Grójec
4
5
2
2
3
zakres
podstawowy

 

9.

08 – 09
maj

Radomski Szpital Specjalistyczny
SP ZZOZ Kozienice
SP ZZOZ Pionki
SP ZOZ Nowe Miasto

5
5
3
4

zakres uzupełniający

 

10.

22 – 23
maj

Radomski Szpital Specjalistyczny
Mazowiecki Szpital Specjalist.
SP ZZOZ Przysucha
Powiatowe Centrum Med. Grójec

8
5
1
3

zakres uzupełniający

 

11.

05 – 06
czerwiec

Radomski Szpital Specjalistyczny
SP ZZOZ Kozienice
SP ZZOZ Zwoleń
Powiatowe Centrum Med. Grójec

5
7
3
2

zakres uzupełniający

 

12.

19 – 20
czerwiec

Mazowiecki Szpital Specjalist.
Radomski Szpital Specjalistyczny
SP ZZOZ Kozienice
SP ZZOZ Lipsko

5
5
5
3

zakres uzupełniający

 

13.

05 – 07
wrzesień

Mazowiecki Szpital Specjalist.
Radomski Szpital Specjalistyczny
SP ZZOZ Iłża
Powiatowe Centrum Med. Grójec

5
3
3
3

zakres podstawowy

 

14.

18 – 19
wrzesień

Radomski Szpital Specjalistyczny
SP ZZOZ Kozienice
SP ZZOZ Iłża
SP ZOZ Nowe Miasto
Powiatowe Centrum Med. Grójec

3
5
3
4
3

zakres uzupełniający

 

15.

02 – 03
październik

Radomski Szpital Specjalistyczny
SP ZZOZ Kozienice
SP ZZOZ Pionki
SP ZZOZ Zwoleń

5
6
3
3

zakres uzupełniający

16.

16 – 17
październik

Radomski Szpital Specjalistyczny
Mazowiecki Szpital Specjalist.
SP ZZOZ Lipsko
Powiatowe Centrum Med. Grójec

5
6
3
3

zakres uzupełniajacy

 

17.

07 – 09
listopad

Radomski Szpital Specjalistyczny Mazowiecki Szpital Specjalist.
SP ZZOZ Kozienice
SP ZOZ Nowe Miasto
Powiatowe Centrum Med. Grójec

4
4
2
2
3

zakres podstawowy

 

18.

20 – 21

listopad

Radomski Szpital Specjalistyczny
SP ZZOZ Kozienice
SP ZZOZ Pionki
SP ZZOZ Zwoleń
Powiatowe Centrum Med. Grójec

5
5
2
4
2

zakres uzupełniający

 

19.

04 – 05
grudzień

Radomski Szpital Specjalistyczny
SP ZZOZ Kozienice
SP ZZOZ Lipsko
SP ZZOZ Zwoleń
Powiatowe Centrum Med. Grójec

5
4
2
3
3

zakres uzupełniający

 

20.

11 – 12
grudzień

Mazowiecki Szpital Specjalist.
Radomski Szpital Specjalistyczny
SP ZZOZ Kozienice
Powiatowe Centrum Med. Grójec

4
5
6
2

zakres uzupełniający

 

Radio Plus Karczma Babajaga Karczma Bankrut Fundacja PKO BP Galeria Słoneczna Ferrero Dworek Anna Dami24 Cukiernia Słupek