Twoja Krew Moje Życie

Szkoły – Miasto Radom

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Radomiu

www.kopernik.radom.pl

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu

www.2lo.radom.pl

 

III Liceum Ogólnokształcące im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu

www.czachowski.radom.pl

 

IV Liceum Ogólnokształcące im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu

www.chalubinski.pl

 

V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Romualda Traugutta w Radomiu

www.vlo-traugutt.radom.pl

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

www.kochanowski.iq.pl

 

VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu

www.7lo.radom.pl

 

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Radomiu

www.lo8radom.tkdami.net

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Radomiu

www.zso7radom.pl

 

X Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Radomiu

www.konarski.radom.pl

 

 XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Radomiu

www.11lo-radom.edu.pl

 

Zespól Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Radomiu

www.zso4.radom.pl

 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri w Radomiu

www.klo.radom.pl

 

 Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu

www.zse.radom.pl

 

Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu

www.szkola-zawod-sukces.pl

 

Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu

www.zssih.radom.pl

 

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu

www.zst-radom.edu.pl

 

Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu

www.elektronik.edu.pl

 

 Zespół Szkół Samochodowych im. rtm. Witolda Pileckiego

www.zssradom.edu.pl/main.htm

 

Zespół Szkół Zawodowych im.mjr Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” w Radomiu

www.hubal.radom.pl

 

Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu

www.zsb-radom.internetdsl.pl

 

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. Władysława Reymonta w Radomiu

www.agroradom.edu.pl

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu

www.ckuradom.pl

 

Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Radomiu

www.medyk.net

 

Szkoły w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

www.radom.zdz.kielce.pl

 

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące COSINUS w Radomiu

www.cosinus.pl/radom

Radio Plus Karczma Babajaga Karczma Bankrut Fundacja PKO BP Galeria Słoneczna Ferrero Dworek Anna Dami24 Cukiernia Słupek