Twoja Krew Moje Życie

Dział Preparatyki i Ekspedycji

W skład Działu wchodzi:

 • Pracownia Produkcji Składników Krwi
 • Magazyn Osocza
 • Pracownia Wydawania Składników Krwi

Do zadań Działu należy:

 • Przyjęcie krwi pełnej z Działu Dawców i Pobierania oraz Oddziałów Terenowych.
 • Wykonanie podstawowych składników krwi z krwi pełnej: KKCz bez kożuszka leukocytarno-płytkowego, KKCz bez kożuszka leukocytarno-płytkowego z płynem wzbogacającym, osocze świeżo mrożone (FFP), osocze mrożone, Zlewany Koncentrat Krwinek Płytkowych.
 • Wykonanie składników krwi na indywidualne zapotrzebowania szpitali: Krew Pełna Rekonstytuowana, Przemywany koncentrat krwinek czerwonych, Ubogoleukocytarny Koncentrat Krwinek Czerwonych (całe jednostki oraz porcje pediatryczne), Rozmrożony Koncentrat Krwinek Płytkowych, KKP Rekonstytuowany, KKP Płukany.
 • Konfekcjonowanie krwi i jej składników przy  pomocy systemu „Bank Krwi”.
 • Współudział w zwalnianiu krwi i jej składników.
 • Przekazywanie wyprodukowanych składników krwi do Pracowni Wydawania Składników Krwi.
 • Prowadzenie seroteki.
 • Przygotowanie i ekspedycja osocza dla firm frakcjonujących.
 • Prowadzenie karencji osocza świeżo mrożonego (FFP).
 • Przechowywanie krwi i jej składników
 • Całodobowy nadzór nad warunkami przechowywania krwi i jej składników oraz produktów krwiopochodnych (systemem centralnego monitorowania warunków przechowywania  Tekom 1700).
 • Przyjmowanie zamówień na krew i jej składniki.
 • Wydawanie:
  • składników krwi: placówkom służby zdrowia
  • produktów krwiopochodnych:
   • czynników krzepnięciachorym na  hemofilię,
   • immunoglobuliny anty D: kobietom do profilaktyki konfliktu matczyno-płodowego w zakresie antygenu D z układu Rh.
 • Zabezpieczenie i nadzór nad prawidłowymi warunkami transportu krwi i jej składników.
 • Bieżąca kontrola zapasów magazynowych, dotycząca krwi, składników krwi i produktów  krwiopochodnych.

 

Kierownik Działu Preparatyki i Ekspedycji: +48 340 05 28

 

Radio Plus Karczma Babajaga Karczma Bankrut Fundacja PKO BP Galeria Słoneczna Ferrero Dworek Anna Dami24 Cukiernia Słupek