Twoja Krew Moje Życie

Dział Dawców i Pobierania

W skład Działu wchodzi:

 • Rejestracja
 • Gabinet Lekarski
 • Pobieranie
 • Punkt Wydawania Posiłków Regeneracyjnych

 

Do zadań Działu należy:

 • Rejestracja dawców krwi i jej składników.
 • Rejestrowanie kandydatów na dawców szpiku.
 • Wydawanie krwiodawcom ,,Legitymacji Honorowego Dawcy Krwi”, wyników badań laboratoryjnych, kart grup krwi, zaświadczeń.
 • Kwalifikowanie dawców do oddawania krwi i jej składników.
 • Kwalifikowanie kandydatów na dawców szpiku.
 • Kwalifikowanie pacjentów do autotransfuzji i upustu leczniczego.
 • Udzielanie pomocy lekarskiej dawcom i pacjentom w czasie omdlenia.
 • Postępowanie z dawcami, u których stwierdzono nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych.
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej stałej dyskwalifikacji dawców.
 • Udzielanie konsultacji dotyczących leczenia krwią i jej składnikami.
 • Prowadzenie działań mających na celu pozyskiwanie nowych krwiodawców.

 

Rejestracja dawców: +48 340 10 42

 

 

 • Rejestrowanie dawców przed pobraniem krwi i jej składników.
 • Pobieranie krwi pełnej od dawców.
 • Pobieranie składników krwi przy użyciu separatów osoczowych i komórkowych.
 • Pobieranie próbek krwi dawców na badania laboratoryjne.
 • Pobieranie krwi od pacjentów przygotowywanych do zabiegów operacyjnych: autotransfuzja.
 • Wykonywanie zabiegów leczniczych u pacjentów: upusty lecznicze
 • Opieka nad krwiodawcami w czasie i bezpośrednio po zakończeniu procedury pobierania krwi i jej składników.
 • Rejestrowanie pobranej krwi i jej składników.
 • Wydawanie krwiodawcom posiłków regeneracyjnych.

Pobieranie: +48 340 10 45

 

Radio Plus Karczma Babajaga Karczma Bankrut Fundacja PKO BP Galeria Słoneczna Ferrero Dworek Anna Dami24 Cukiernia Słupek