Twoja Krew Moje Życie

VI Edycja konkursu Szkoła Przyjazna Honorowemu Krwiodawstwu

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2016/2017 serdecznie zaprasza do kontynuowania tak szlachetnej działalności, jaką jest promowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz dawstwa szpiku wśród młodzieży.

         Dlatego też, licząc na dalszą, owocną współpracę związaną z organizowaniem akcji poboru krwi oraz rejestrowania potencjalnych dawców szpiku na terenie placówki, chcemy zachęcić do wzięcia udziału w VI edycji Konkursu „ Szkoła przyjazna Honorowemu Krwiodawstwu ”kierowanego do szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz uczelni wyższych.

     Konkurs będzie trwał od 01 września 2016r. do 31 sierpnia 2017r.

Wzorem lat ubiegłych szkoły, dzięki którym pozyskamy najwięcej krwi zostaną nagrodzone zgodnie z załączonym Regulaminem Konkursu.

         W związku z powyższym decydując się na udział w tak szczytnym konkursie prosimy o przygotowanie wstępnego planu akcji poboru krwi wraz z możliwością rejestrowania potencjalnych dawców szpiku. Znacznie usprawni to organizację naszej pracy i lepsze rozplanowanie pozyskiwania daru życia, jakim jest krew oraz szpik. W tym celu prosimy o wypełnienie i przefaksowanie załącznika nr 1 do dnia 23.09.2016r.

         Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi podczas uroczystości Dni Honorowego Krwiodawstwa, w listopadzie 2017r. Zaproszenia z dokładną datą, godziną i miejscem ceremonii zostaną przesłane w stosownym czasie.

Uczniowie krwiodawcy, którzy oddali krew pełną lub jej składniki przynajmniej 3 x w trakcie trwania kilkuletniej nauki w szkole zarówno na akcjach poboru krwi, jak i stacjonarnie zostaną wyróżnieni. Przygotujemy dla nich świadectwa dojrzałości społecznej oraz drobne upominki, które przekażemy Koordynatorowi ruchu Honorowego Dawstwa Krwi ze szkoły w celu wręczenia uczniom wraz ze świadectwem ukończenia szkoły. Dlatego też prosimy o przesłanie list klas maturalnych oraz osób kończących naukę w szkole zasadniczej (imię, nazwisko, data urodzenia lub PESEL – dane te pomogą nam w weryfikacji uczniówdo 26.02.2017r.

         Wszystkim zainteresowanym współpracą z nami, serdecznie dziękujemy i zapraszamy.

 

Załącznik nr 1

Regulamin konkursu

Radio Plus Karczma Babajaga Karczma Bankrut Fundacja PKO BP Galeria Słoneczna Ferrero Dworek Anna Dami24 Cukiernia Słupek