Twoja Krew Moje Życie

Spotkanie z koordynatorami akcji poboru krwi- rozstrzygnięcie konkursu „Szkoła przyjazna Honorowemu Krwiodawstwu”

22-26 listopada „Dni Honorowego Krwiodawstwa”
22 listopada b.r. odbyło się spotkanie z koordynatorami akcji poboru krwi, podczas którego został rozstrzygnięty konkurs „Szkoła przyjazna Honorowemu Krwiodawstwu”, skierowany dla szkół ponadgimnazjalnych z Radomia i terenu.

Dni Honorowego Krwiodawstwa to przede wszystkim czas podziękowań dla wszystkich Krwiodawców , za ten wspaniały gest w postaci ofiarowanej własnej krwi na rzecz ratowania zdrowia i życia drugiemu człowiekowi.

Przy okazji spotkania zostały wręczone Podziękowania oraz upominki koordynatorom akcji poboru krwi,  za zrozumienie, przychylność do naszych działań, bezinteresowną pomoc, trud, a także poświęcony czas na rzecz propagowania idei honorowego krwiodawstwa.  Organizatorzy akcji poboru krwi, nie tylko promują honorowe krwiodawstwo, ale  również często sami oddają krew, zachęcając do tego samego innych, ponieważ dobrze wiedzą, że krew jest lekiem, którego w żaden sposób nie da się zastąpić.

Podczas uroczystości szkoły, które w ramach VII edycji konkursu „Szkoła przyjazna Honorowemu Krwiodawstwu” zajęły miejsca na podium, pozyskując w roku szkolnym 2017/2018 największą ilość, tego bezcennego leku – krwi, otrzymały Dyplomy, Statuetki oraz drobne upominki, przekazane na ręce przybyłych Dyrektorów oraz koordynatorów szkół, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.

W konkursie wzięło udział 23 szkoły z Radomia i 26 szkół z regionu radomskiego. Konkurs trwał od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2018r. W tym czasie pozyskaliśmy 2 136,96 litra krwi, w ramach zorganizowanych akcji poboru krwi
w szkołach oraz oddań indywidualnych w RCKiK Radom.    

Celem konkursu było:

– zachęcenie dyrekcji, nauczycieli i pracowników szkoły do popularyzowania idei

  honorowego krwiodawstwa,

– poszerzenie grupy honorowych dawców krwi o młodzież uczącą się,

– zwiększenie poboru krwi,

– pozyskiwanie wielokrotnych dawców krwi,

– kształtowanie postaw obywatelskich oraz uwrażliwienie na los drugiego człowieka,

– aktywizowanie środowisk lokalnych w zakresie honorowego krwiodawstwa.

Przyznane zostało 5 miejsc na podium:  w grupie szkół miasta Radomia oraz w grupie szkół regionu radomskiego:

    5 miejsce Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach –  zdobywając  70 pkt

    5  miejsce –  Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu – 117 pkt

    4 miejsce – Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze – 72 pkt

    4 miejsce – Zespół Szkół Samochodowych im. rtm. Witolda Pileckiego z Radomia –  122 pkt

    3 miejsce – Zespół Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze – 83 pkt

    3 miejsce –Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu – 124 pkt

    2 miejsce – Zespół Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach – 118 pkt

    2 miejsce – Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich z Radomia– 131 pkt

    1 miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w   Białobrzegach – 180 pkt

    1  miejsce Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu –  181 pkt

Serdecznie wszystkim gratulujemy i dziękujemy za okazaną pomoc i zrozumienie. To również dzięki Państwa wsparciu i zaangażowaniu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu, jako jednostka  służby krwi, może realizować powierzone nam zadania i wytyczone cele.

 

    

JumpWorld Centrum Handlowe Echo Pizzahut Cukiernia Wasilewski Poczta-polska Burgerking Popgym Fogiel Radio Plus Karczma Babajaga Karczma Bankrut Fundacja PKO BP Galeria Słoneczna Ferrero Dworek Anna Dami24 Cukiernia Słupek