Twoja Krew Moje Życie

Oferty pracy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu
ogłasza rekrutację na stanowisko:

biolog

wymagania: dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku biologia, biotechnologia
lub chemia i studia podyplomowe z zakresu biologii,
dobry stan zdrowia, umiejętność pracy w zespole, wiedza z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
praca w magazynie osocza, praca w systemie równoważnym także w nocy, soboty i niedziele.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o składanie CV zawierających podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Po zakończeniu procesu rekrutacji CV nie zatrudnionych kandydatów zostaną zniszczone.
Dokumenty można składać w godz. 7-14.35 od poniedziałku do piątku w Dziale Organizacyjno-Pracowniczym RCKiK
ul. Limanowskiego 42 w Radomiu.

tel. (48) 340-05-22

 

JumpWorld Centrum Handlowe Echo Pizzahut Cukiernia Wasilewski Poczta-polska Burgerking Popgym Fogiel Radio Plus Karczma Babajaga Karczma Bankrut Fundacja PKO BP Galeria Słoneczna Ferrero Dworek Anna Dami24 Cukiernia Słupek