Twoja Krew Moje Życie

Dni Honorowego Krwiodawstwa

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu składa serdeczne podziękowania wszystkim Krwiodawcom, którzy podczas „Dni Honorowego Krwiodawstwa”, przypadających od 22 do 26 listopada, oddali krew. Spośród 503 osób, które zgłosiły się do naszego Centrum, Oddziałów Terenowych w Grójcu, Kozienicach, bądź na akcje wyjazdowe – krew lub jej składniki oddało 410 osóbw ilości 185,88 litra (krwi i jej składników).

Krwiodawcy, za oddaną krew otrzymywali drobne upominki w postaci: koszulka, torba w kuli, antystres, kalendarz, kubek termiczny, koszulka. Od 22-23 listopada w naszym Centrum były Dni otwarte dla wszystkich tych, którzy chcieli zapoznać się z Drogą Dawcy, pokonywaną od momentu rejestracji, aż do chwili, gdy krew czeka na przekazanie szpitalom. Dawcy mogli zobaczyć miejsca, gdzie krew jest badana, przetwarzana, a więc Pracownię Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew, Dział Preparatyki i Ekspedycji.

Podczas Dni HDK, 23 listopada odbyło się również spotkanie Koordynatorów akcji poboru krwi, podczas którego podsumowaliśmy mijający rok 2017 oraz rozstrzygnięta została VI edycja konkursu „Szkoła przyjazna Honorowemu Krwiodawstwu”.

W konkursie wzięło udział 22 szkoły z Radomia i 25 szkół z regionu radomskiego. Konkurs trwał od 1 września 2016r. do 31 sierpnia 2017r. W tym czasie pozyskaliśmy 2 374 litry krwi, w ramach zorganizowanych akcji poboru krwi
w szkołach oraz oddań indywidualnych w RCKiK Radom.   

Celem konkursu było:

– zachęcenie dyrekcji, nauczycieli i pracowników szkoły do popularyzowania idei honorowego krwiodawstwa,

– poszerzenie grupy honorowych dawców krwi o młodzież uczącą się,

– zwiększenie poboru krwi,

– pozyskiwanie wielokrotnych dawców krwi,

– kształtowanie postaw obywatelskich oraz uwrażliwienie na los drugiego człowieka,

– aktywizowanie środowisk lokalnych w zakresie honorowego krwiodawstwa.

Przyznane zostało 5 miejsc na podium:

     w grupie szkół miasta Radomia:

oraz w grupie szkół regionu radomskiego:

Miejsca na podium zdobyły szkoły:

    5 miejsce Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych im. Bohaterów Walki z Faszyzmem w Zwoleniu – 81 pkt

    5  miejsce –  Zespół Szkół Samochodowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Radomiu –  116 pkt        

    4 miejsce – Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze – 98 pkt

     4 miejsce – Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu– 126 pkt

     3 miejsce – Zespół Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach – 110 pkt

     3 miejsce –Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu – 145 pkt

     2 miejsce – Zespół Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze – 112 pkt

     2 miejsce – Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu – 146 pkt

     1 miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach – 195 pkt

     1  miejsce – Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu –  219 pkt

    Serdecznie wszystkim gratulujemy i dziękujemy.

   Podczas spotkania,  podziękowania odebrali również  organizatorzy akcji poboru krwi w terenie, działacze promujący honorowe krwiodawstwo, którzy często sami oddają krew, ale również zachęcają do tego samego innych.

Wszystkim Krwiodawcom oraz osobom promującym honorowe oddawanie krwi, pomagającym w organizowaniu akcji poboru krwi, składamy serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za okazaną, bezinteresowną pomoc, a także osobiste zaangażowanie.

    

JumpWorld Centrum Handlowe Echo Pizzahut Cukiernia Wasilewski Poczta-polska Burgerking Popgym Fogiel Radio Plus Karczma Babajaga Karczma Bankrut Fundacja PKO BP Galeria Słoneczna Ferrero Dworek Anna Dami24 Cukiernia Słupek